Home Zoeken slimme en duurzame mobiliteit

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 6

Energiemanagement maakt grijze parkeerplaatsen duurzaam groen

De toename van duurzame energieopwekking en het nog steeds groeiende aantal elektrische auto’s en andere voertuigen brengt een risico mee op overbelasting van lokale elektriciteitsnetten. Met intelligente energiesystemen kan men de opgewekte energie slimmer...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/energiemanagement-maakt-grijze-parkeerplaatsen-duurzaam-groen/

Werkplaats Twente en West-Overijssel

Tijdens de gezamenlijke werkplaats van de Twente en West Overijssel op 9 juni in Nijverdal gingen de deelnemers ’s ochtends aan de slag in verschillende deelsessies. Besproken onderwerpen zijn: handreiking gebiedsproces, afstandsnormen/milieunormen wind, warmtenetten...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/evenement/werkplaats-twente-en-west-overijssel/

Eerste slimme energiesysteem in Zwolle ingeschakeld door minister Jetten

Oost-Nederland is de proeftuin voor de ontwikkeling van Smart Energy Hubs. Om eens te kijken wat dat is en hoe de eerste stappen worden gezet, ging minister van Klimaat en energie Rob Jetten kijken...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/eerste-slimme-energiesysteem-in-zwolle-ingeschakeld-door-minister-jetten/

Wat is een goed participatieproces bij aardgasvrije wijkprojecten?

Participatie moet! Een veelgehoorde uitspraak om bij veranderingen voldoende draagvlak te creëren. Nu gemeenten voorbereidingen treffen voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen om over te gaan naar aardgasvrije wijken, is het de vraag hoe je...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/wat-is-een-goed-participatieproces-bij-aardgasvrije-wijkprojecten/

Blog #10 Bedrijventerreinen: grote vissen in de vijver

Bedrijventerreinen zijn er te kust en te keur. De organisatiegraad van ondernemers op een bedrijventerrein is divers. De vraagstukken van algemeen belang zijn groot(s), veelvuldig en het individuele belang overstijgend. Hoe kunnen ondernemers of...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/blog-item/blog-10-bedrijventerreinen-grote-vissen-in-de-vijver/

High Tech Systems Park verduurzaamt

High Tech Systems Park (HTSP) is een innovatiecampus ontwikkeld op het voormalige Thalesterrein in Hengelo. De circa 30 bedrijven geloven in samenwerking en snelle innovatie: getalenteerde mensen en technisch talent als motor voor die...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/high-tech-systems-park-verduurzaamt/