Home Solar parking Stappenplan Solar Parking

Stappenplan Solar Parking

Inleiding

1

Voorfase

2

Initiatiefase

3

Planfase

4

Vergunningsfase

5

Financierings- en contracteringsfase

6

Bouwfase

7

Exploitatiefase

Inleiding

In het stappenplan links zie je de benodigde stappen om een solar parking te realiseren. We hebben elke stap voor je beschreven.

Hulp nodig?
We doorlopen de stappen om een solar carport te realiseren graag samen met je. Onze accountmanagers staan voor je klaar om hun relevante kennis en ervaring met je te delen.

Voorfase

In de voorfase kijk je eerst of een zonnecarport in de beleidssituatie past. Creëer eerst overzicht over het beheer van de locatie, je energiecontract en -verbruik en je eigen duurzaamheidsdoelstellingen zoals eventuele plannen voor elektrificatie. Verken daarna het gemeentelijk en provinciaal beleid zodat je inzicht krijgt in de mogelijkheden. Als je van plan bent om een grote zonnecarport te ontwikkelen, zul je voor draagvlak moeten zorgen. Doe daarom een eerste verkenning van algemeen participatiebeleid.

Initiatiefase

Als de zonnecarport binnen de beleidssituatie past, ga je een eerste ontwerp maken. Je toetst de locatiegeschiktheid en een aantal ruimtelijke criteria. Zo kom je tot een eerste planontwerp. Omwonenden vinden ook iets van het plan. Werk daarom een participatieplan uit. De provincie Overijssel ondersteunt je graag bij je initiatief.

Planfase

Uit de initiatieffase blijkt dat je locatie kansrijk is om een zonnecarport te realiseren. Nu is het tijd om het plan uit te werken. Dit is een grote en belangrijke fase. Eerst ga je daarom een projectplanning opstellen waarin je opschrijft wie wat doet. Daarna begin je aan je voorlopig ontwerp, waarbij je ook een aantal analyses doet: een gelijktijdigheidsanalyse, een gebiedsanalyse en een belanghebbendenanalyse. Ook kijk je of je de bouw van de zonnecarport slim kunt combineren met andere dingen. Je maakt daarnaast een technisch ontwerp en je kijkt hoe de zonnecarport op de elektrische installatie wordt aangesloten. Je verbetert het ontwerp steeds verder, totdat je een definitief ontwerp hebt.

In de vorige fase heb je een participatieplan gemaakt. Dit ga je in deze en de volgende fases uitvoeren. Daarnaast maak je een eerste businesscase, waarvoor je verschillende scenario’s uitwerkt en een gevoeligheidsanalyse uitvoert. Je stelt daarnaast een beheerplan op.

Vergunningsfase

Als eerste stap check je het Omgevingsplan en Omgevingsloket om te kijken welke vergunningen je aan moet vragen. Vervolgens bereid je de vergunningsaanvraag voor, waarna je deze indient. Hierna volgt de terinzagelegging en schrijf je in sommige gevallen de Nota zienswijzen in samenwerking met de gemeente. Je scherpt de businesscase aan zodat je in de volgende fase een goed onderbouwde subsidieaanvraag kunt doen.

De vergunningsprocedure is afhankelijk van het omgevingsplan. Als je zonnecarport al binnen het omgevingsplan past, wordt de reguliere procedure gevolgd. Dan hoor je na het indienen van de stukken binnen 8 weken of je de omgevingsvergunning krijgt. Wanneer je zonnecarport niet binnen het omgevingsplan past, volgt de gemeente de uitgebreide procedure. Je moet dan ook meer informatie aanleveren. Voor de uitgebreide procedure is de beslistermijn na het indienen meestal een half jaar (26 weken) omdat er meer informatie getoetst moet worden en er meer inspraak is. Bij de uitgebreide procedure wordt er, als er zienswijzen worden ingediend, een nota zienswijzen geschreven door de gemeente.

Financierings- en contracteringsfase

Zodra je de vergunning binnen hebt, kun je aan de slag met de financiering. Als eerste vraag je subsidie aan. Dit is waarschijnlijk de SDE++-subsidie. Na de aanvraag maak je een vervolgplanning tot aan de realisatie. Daarna ga je een uitvoeringsontwerp maken. Ook werk je de verschillende scenario’s die je had opgesteld bij, denk aan het leveringsprofiel met je huidige leverancier. Het is ook belangrijk om een Programma van Eisen op te stellen. Daarna doe je een offerteaanvraag en beoordeel je de verschillende aanbiedingen. In de vorige fases heb je een voorlopige businesscase gemaakt, deze kun je op basis van de beste aanbieding aanscherpen. Op basis daarvan ga je de financiering regelen, waarbij je goed nadenkt over de verschillende financieringsmogelijkheden. Bij toekenning van de subsidie en duidelijkheid over de financiering, kun je de businesscase weer aanscherpen. Het eerder gemaakte beheerplan pas je aan op basis van nieuwe inzichten. Als je tot een financial close bent gekomen, verleen je de opdracht en kan de bouw van de zonnecarport beginnen.

Bouwfase

Wanneer alle seinen op groen staan, kan de bouw van de zonnecarport beginnen. Om dit goed te laten verlopen kun je het beste een installateur of ontwikkelaar inschakelen die dit uitvoert. Deze partij maakt een detailontwerp en een veiligheidsplan. Je informeert de omwonenden over de start van de bouw. Hierna kan de bouw beginnen en uiteindelijk wordt de zonnecarport opgeleverd. Na de inspectie en goedkeuring van de opdrachtgever kan de zonnecarport in gebruik worden genomen.

Exploitatiefase

Nu de zonnecarport is gerealiseerd, neem je deze in gebruik. Vanaf nu moet je zorgen voor goed onderhoud en beheer van de carport. Maak hier goede afspraken over met een onderhoudspartij. Zorg ook voor goede monitoring, zodat je weet of alles goed blijft werken. Ook geeft dit je inzicht in de energieopbrengsten.