Home Werkplaats Overijssel Bereik jouw doel met de Werkplaats

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Laat anderen meedoen!

Op de Werkplaats praten we niet alleen over de transitie, we maken er ook werk van! Samen werken we aan versnelling van projecten in uitvoering, waarbij alle partijen en partners hun aandeel hebben.
Het gaat over opwek, de gebouwde omgeving, energiebesparing, infrastructuur. Over participatie, lokaal eigenaarschap en meer. Kortom, alle onderwerpen die een rol spelen in de energietransitie.

Zelf een werksessie organiseren

Je kan meedoen aan werksessies die anderen organiseren, maar je kan ook zelf initiatief nemen en je eigen onderwerp agenderen. Gebruik onderstaande stappenplan om een succesvolle sessie te organiseren. Neem contact met ons op via werkplaatsneo@overijssel.nl en we werken samen aan een passende opzet.

Stap
1

Bepaal je doel en doelgroep

 • Wat wil je bereiken met de sessie en met welk resultaat gaan de deelnemers van de sessie naar huis?
 • Wie is de doelgroep van de sessie en komt deze al op de werkplaats? We vragen sessieleiders om nieuwe doelgroepen zelf uit te nodigen.
Stap
2

Kies de juiste vorm in de Werkplaats.

Er zijn verschillende manieren om een sessie in de werkplaats te houden. Denk aan:

 • Besloten sessie – ga met een selecte groep aan de slag over een heel specifiek onderwerp
 • Open sessie – werk aan specifieke thema’s met een bredere doelgroep, leer van elkaar en brainstorm over concrete vervolgstappen
 • Inloop – sparren met experts en beantwoorden van vragen
 • Korte pitch om informatie te delen
Stap
3

Bedenk een werkvorm

Welke inbreng verwacht je van de deelnemers en hoe brengen ze jouw doel dichterbij? Denk eens aan:

 • een Lagerhuis-opstelling
 • ontwerpend onderzoeken

Of zet tools in zoals flip-overs, post-its op bord of online tools als Miro, Mentimeter of Kahoot. Hierbij kan Jelle ook meedenken en adviseren.

Stap
4

Regel je communicatie

Voorafgaand aan jouw sessie:

Om voor een succesvolle sessie te zorgen, is het belangrijk dat jij jouw deelnemers al aan boord hebt. Als het belangrijk is dat bepaalde deelnemers echt komen kan het goed zijn ze op te bellen en te vragen wat zij verwachten van de sessie. Wat hebben zij nodig?

Communicatie

Communicatie is nodig om jouw onderwerp aantrekkelijk te presenteren en deelnemers te motiveren. Vanuit NEO krijg je kort voor de Werkplaats het verzoek om een korte tekst te sturen over de inhoud van de sessie en de sprekers. Besteed vooral ook aandacht aan de titel van de sessie, deze moet kort zijn en de kern raken, maar ook deelnemers motiveren om te komen.

Wij zorgen voor:

 • De uitnodiging per e-mail naar de mensen die zich voor de Werkplaats hebben aangemeld
 • Vermelding van jouw bijeenkomst in de Werkplaats Agenda

Werkplaats Agenda

 • Eventueel extra onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief
 • Eventueel extra onder de aandacht gebracht op LinkedIn.
Stap
5

Na jouw sessie

Het werk zit er nog niet op. Na je bijeenkomst heb je de mogelijkheid om:

 • Je resultaten delen met de deelnemers
 • Je resultaten delen met je doelgroep die niet aanwezig kon zijn
 • Presentaties of uitwerkingen te delen op onze LinkedIn-groep
 • Deelnemers uit te nodigen voor de volgende keer
 • Deelnemers om een evaluatie te vragen
 • Een verslag van de bijeenkomst te schrijven en te plaatsen op de website

De communicatieadviseur zorgt dat het op de juiste plek op de website terechtkomt. Eventueel wordt je bijdrage extra gedeeld via social media.

Contact

Jelle Zoomer | je.zoomer@overijssel.nl

Patricia van Lingpce.v.ling@overijssel.nl

Algemeenwerkplaats@overijssel.nl