• Aftrap Energiewerkplaats als nieuwe samenwerkingsvorm

    Op 11 februari gaan de deelnemers van het Ambtelijk Overleg  Milieu & Duurzaamheid (AO MD) Twente samen met medewerkers van Nieuwe Energie Overijssel starten...

  • Wat betekent de Omgevingswet voor de energietransitie in de wijk? Volg ons webinar.

    Hoe verhoudt de Omgevingswet zich tot de energietransitie in de wijk? En hoe verbind je de plannen voor de energietransitie met de systematiek van...