• Toolbox Overijssel Verbouwt

    Bij alle vier de opgaven werd stilgestaan bij drie leemtes: gedrag van bewoners, energiecoaches en de markt. Alle bevindingen, constateringen, ervaringen et cetera staan...

  • Bodematlas Twente beschikbaar

    De Atlas Twente uit 2019 brengt verschillende facetten van Twente goed in beeld. Deze atlas geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke,...

  • Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

    Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen...