• Serious game: Kampen en de warmtetransitie

  Het afgelopen jaar bood het Expertiseteam Gebouwde Omgeving de serious game ‘Het dilemma van Thermos’ aan. Tijdens de game proberen ambtenaren van gemeenten het...

 • Toolbox Overijssel Verbouwt

  Bij alle vier de opgaven werd stilgestaan bij drie leemtes: gedrag van bewoners, energiecoaches en de markt. Alle bevindingen, constateringen, ervaringen et cetera staan...

 • Bodematlas Twente beschikbaar

  De Atlas Twente uit 2019 brengt verschillende facetten van Twente goed in beeld. Deze atlas geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke,...

 • Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen...