• Bodematlas Twente beschikbaar

    De Atlas Twente uit 2019 brengt verschillende facetten van Twente goed in beeld. Deze atlas geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke,...

  • Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

    Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen...

  • Speciaal aanbod voor extern advies aardgasvrije wijken

    Het Expertisecentrum Warmte (ECW) heeft een regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) geopend om extern advies in te huren. Daarnaast biedt het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken...