Home Actueel Blog #27 Urgentie en keuzes maken

15 november 2021

Blog #27 Urgentie en keuzes maken

Door Ariën Smit, projectleider warmte Nieuwe Energie Overijssel

Vaak ligt een ramp ten grondslag aan een besluit om actie te ondernemen. Zoals de Deltawerken naar aanleiding van de waternoodramp van 1953. En ‘ruimte voor de rivier’, een programma dat naar aanleiding van de extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995 gestart is en in 2019 is afgerond. Ook economische belangen, zoals bij inpoldering, zetten Nederlanders aan tot actie.

Het zeewaterpeil blijft stijgen

De strijd tegen het water blijft een gevecht. De komende decennia krijgen we door klimaatverandering te maken met een stijgende zeewaterspiegel en meer hevige regenbuien, waardoor meer water afgevoerd moet worden. Aldus het IPCC rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change). Het zeewaterpeil blijft hoe dan ook stijgen. Hoeveel precies is onduidelijk. Dat hangt onder andere af van de mate van opwarming door uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

We kunnen wat doen

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft invloed op de hoogte van het zeewaterpeil. Gelukkig zijn we al een tijd bezig met het transitieproces. Door (inter)nationale plannen te maken, door energie te besparen, door te investeren in duurzame opwekking et cetera. We hebben gelukkig niet altijd een ramp nodig om in actie te komen. Dat er een ramp in de maak is en dat we er wat aan kunnen doen heeft ons al goed aan het werk gezet. Urgentie en de investeringsbereidheid speelde ook een rol bij een keuze waar ik een tijd terug voor stond.

Lean of all the way?

Een aantal jaar geleden schafte ik zonnepanelen aan. Bij de aanschaf heb ik besloten om een heel dakvlak vol te leggen. De verkoper adviseerde me echter dat 14 panelen voldoende waren om aan het grootste deel van mijn elektriciteitsvraag te voldoen. Zo werd voorkomen dat ik netto elektriciteit moest terug leveren tegen een ongunstig tarief, waardoor de panelen minder goed zouden renderen. Als Nederlander snapte ik die koopmansgeest, maar ik wilde het hele dakvlak. Dat is duurzamer en bovendien hoeft de installateur dan niet nog eens te komen om de omvormer te verzwaren en extra panelen te plaatsen bij toekomstige verduurzamingsstappen. Zo gezegd, zo gedaan. En hoewel ik nog steeds netto elektriciteit terug lever, is mijn woning in de jaren erna verduurzaamd met een warmtepomp én elektrische boiler.

Stimulans voor nieuwe ontwikkelingen

Op een ander niveau zie je dergelijke investeringskeuzes ook. Zo heeft Duitsland in het noorden van het land zoveel windmolens geplaatst, dat ze je op een gegeven moment betaalden om de windenergie af te nemen. Voor een aanhanger van Lean produceren een enorme faux-pas. Maar het bleek wel een stimulans voor ontwikkelingen op het gebied van energiebuffering en power-to-heat projecten.

Ruimte voor vervolgacties

Lean of wat ruimer investeren heeft allebei voor- en nadelen. Het belangrijkste is dát er geïnvesteerd wordt. Persoonlijk ben ik niet bang voor een misstap bij een, op het eerste gezicht, te ruime investering. De verduurzaming wordt versneld, je doet sneller een vervolgstap en je bent uit de wachtstand, want je hebt je keuze gemaakt. Uiteindelijk geeft dit ruimte voor vervolgacties, want de zeespiegel zal hoe dan ook stijgen.

Over Ariën Smit

Als projectleider bij Nieuwe Energie Overijssel houdt Ariën Smit zich bezig met industriële processen en warmte. Samen met bedrijven verkent hij de mogelijkheden en onmogelijkheden van warmte voor en restwarmte uit industriële processen. 

Ariën Smit