Home Actueel Blog #20 Stel jezelf een doel!

15 juli 2021

Blog #20 Stel jezelf een doel!

Door Eke Schins, projectfacilitator Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Hoe start je met het verduurzamen van schoolgebouwen in je gemeente? Meestal gaat de eerste vraag dan over geld: hoe gaan we dat betalen? En de tweede opmerking is dan dat het zo ingewikkeld is om een schoolgebouw duurzaam te maken. In de gemeente Wierden hebben we de zaken eens anders aangepakt.

Wat versta jij onder verduurzamen?

Samen met de scholen en de gemeente zijn we gestart vanuit een ambitie en een doel. Eerst eens bespreken wat verduurzamen nu eigenlijk voor onszelf betekent. En vanuit daar wat het voor de school inhoudt. Waarom is het van belang en welke ambitie hebben we dan met het gebouw en de omgeving? Dat leidde tot een mooi gesprek met relevante uitkomsten voor het vervolg.

Stap voor stap

We maakten een vertaalslag naar de school in de vorm van een duurzame routekaart. Welzijn van de kinderen, energie besparen, sociale relevantie en functionaliteit van het gebouw stonden voorop. Wat betekende dat voor de maatregelen? Die richten zich dus ook op deze onderdelen: verbetering van het binnenklimaat, CO2 reductie en ook wat dat voor de wijk kan betekenen. Tenslotte bekeken we hoe we de ruimtelijke indeling kunnen meenemen in de duurzame ontwikkeling. Een koppeling met een integraal huisvestingsplan dat in ontwikkeling was, maakte dat mogelijk.

Duurzame routekaart

Door dit hele proces ontstond gelijk ook veel draagvlak voor de geschetste maatregelen en de aanpak van verduurzaming. Bij zowel de scholen als de gemeente. Het plan kan daardoor mee als onderlegger bij het integraal huisvestingsplan. Vanzelfsprekend komt nu ook de geldvraag aan de orde. De duurzame routekaart zet de aanpak uit in de tijd en schetst mogelijkheden en uitdagingen. Door de starten met de ambitie en het stellen van doelen, blijf je weg van ad hoc maatregelen of alleen quick wins. Die laatste zijn nodig, maar worden nu in breder perspectief geplaatst.

Hoe verder?

Vervolgstap is nu om de gemeente en schoolbesturen mee te nemen in andere wijzen van aanbesteden en financieren. Bijvoorbeeld prestatiegericht uitvragen, raamcontracten sluiten en uitvragen clusteren. Kortom: kijken naar een lerende organisatie en efficiency. Zodat uitdagingen zoveel mogelijk kansen worden!

Eke Schins
Projectfacilitator Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

 

Eke Schins