Home Actueel Blog #17 Biodiversiteit en energietransitie: een schijntegenstelling

3 mei 2021

Blog #17 Biodiversiteit en energietransitie: een schijntegenstelling

Door Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel

Debatten over regionale energiestrategieën vinden op dit moment plaats in vele raden van Nederland. Zo af en toe luister ik een debat mee en hoor ik dat er veel op het spel staat: het landschap, gezondheid en biodiversiteit staan allemaal onder van druk zonneparken en windmolens. Natuurlijk onderken ik dat er spanningen optreden, maar als we nu geen stappen zetten dan staat er ook veel op het spel voor toekomstige generaties. We moeten ook als Nederland en als regio onze bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. Dit is een wezenlijke bijdrage aan de biodiversiteit. Ik moet terugdenken aan het verhaal van Ignace Schops bij onze bijpraatsessie in 2019. De kern van zijn boodschap was dat voor het behoud van biodiversiteit het tegengaan van klimaatverandering essentieel is. Onze ecosystemen kunnen zich onmogelijk aanpassen aan de snelheid waarmee het klimaat verandert. Kortom, goed biodiversiteitsbeleid is goed klimaatbeleid.

“Goed biodiversiteitsbeleid is goed klimaatbeleid.”

Tegelijkertijd is de praktijk soms weerbarstig, want op het schaalniveau van een specifiek project treedt natuurlijk wel deze spanning op. Bij de gebiedskeuze voor een wind- of zonproject wordt al snel gekeken naar gebieden met weinig bebouwing en dus vaak met bepaalde natuurwaarden. Gelukkig is een deel van onze natuur goed beschermd, maar toch kan een wind- of zonproject wel degelijk negatieve effecten hebben op de biodiversiteit. Dit is waarom voor het ons als Natuur en Milieu Overijssel, en ook als landelijk koepel van Natuur- en  Milieufederaties, essentieel is dat natuurinclusiviteit onderdeel is van de energietransitie. Recent hebben we bijvoorbeeld op de conferentie Nationale Omgevingsvisie het rapport ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ gepresenteerd.

Ook zijn we in de praktijk bezig met een natuurinclusieve energietransitie in bijvoorbeeld het project Noordmanshoek in Wijhe. Zo zetten we het stoplicht op dubbel groen.

Over Matthijs Nijboer

Matthijs Nijboer is directeur bij Natuur en Milieu Overijssel. NMO maakt, samen met overheden, bedrijven en inwoners Overijssel mooi en duurzaam. Een provincie waar we duurzaam wonen, werken en recreëren zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

“Hoe beperkt je eigen bijdrage soms ook lijkt, als we samen energie in steken in natuur en milieu kunnen we grote stappen zetten. Het is belangrijk dat het natuur- en milieubelang vertegenwoordigd is in Overijssel. Daar draag ik als directeur graag aan bij.”

    Directeur Natuur en Milieu Overijssel

    Matthijs Nijboer