Home Kennisplein Zonnedakje, Zonnekaart of Zonatlas?

2 december 2020

Zonnedakje, Zonnekaart of Zonatlas?

Vanuit verschillende gemeenten ontvingen we de afgelopen maanden verschillende vragen over de Zonnedakje en de mogelijkheden daarvan in relatie tot de Zonnekaart of Zonatlas. In dit artikel hopen we op deze vragen antwoord te geven.

 

Zonnedakje is een tool waarmee vanaf januari 2021 gestart kan worden. Het doel van de tool is tweeledig:

 

  1. Monitoring van de ontwikkeling van zonne-energie op daken en
  2. Ondersteuning van de ontwikkeling van beleid/uitvoeringsstrategie voor zon op daken.

 

Monitoring

Met het gebruik van luchtfoto’s kan er goed worden gemonitord hoe de ontwikkeling van zonne-energie er (jaarlijks) uitziet. Hiermee kan met actuelere data dan de informatie van CBS en klimaatmonitor, de ontwikkeling van zon worden gemonitord. Zonnedakje kan daarmee de actuele realisatie van zon op daken goed weergeven en daarmee ook gebruikt worden om te bepalen of bepaalde stimuleringsmaatregelen voor zon op daken helpen in de versnelling van zon op daken. En Zonnedakje geeft ook een beeld van de potentie of geschiktheid van een dak.

 

 

Met de Zonnedakje kan ook het totaal van zonne-energie op daken worden gemonitord. Daarmee is het beeld compleet en minder afhankelijk van het feit of zonne-energie installaties worden aangemeld bij de netbeheerder of zonne-energie die niet terug wordt geleverd aan het net.

 

Daarnaast kan ook de Zonnedakje ook breed informatie geven over nieuwe of in realisatie zijnde  projecten van zon op daken. Met deze gegevens kan tevens de RES ontwikkeling van zon op daken worden verantwoord.

Wat kan Zonnedakje op dit moment niet

Zonnedakje is op dit moment nog geen tool die dak eigenaren specifieke nadere informatie geeft over de mogelijkheden van zon op dak zoals het globaal bepalen hoeveel zonnepalen op een dak passen, welk rendement de zonnepanelen opleveren of de businesscase. Daarvoor gebruik je de Zonnekaart.

 

Ondersteuning van de ontwikkeling van beleid- en uitvoeringsstrategie

Naast het belang om te weten waar zonnepanelen liggen, is het ook van belang om te weten waar juist geen zonpanelen liggen.

Voor gemeenten is het bijvoorbeeld interessant om te weten:

  • Blijven bepaalde wijken achter met de ontwikkeling van zon
  • Blijven bepaalde bedrijventerreinen achter met de ontwikkeling van zon
  • Blijven bepaalde doelgroepen of typen bedrijven achter met de ontwikkeling van zon

 

Met deze informatie krijgen we een beeld waar de ontwikkeling van zonne-energie achter blijft. Met nader onderzoek kunnen we daarmee bepalen welke redenen hiervoor zijn.

Met de inzicht van meer gericht beleid of strategie voor een dergelijke doelgroep  kunnen we gerichter oplossingen bieden en daarmee de succesfactor voor zon op daken vergroten.

 

Zonnedakje is daarmee een tool die op een hoger abstractie niveau informatie biedt over de ontwikkeling van zonne-energie.

 

Verdere ontwikkeling

In 2021 kunnen we de tool gaan gebruiken en kan de tool verder worden ontwikkeld om provincie en gemeenten beter te ondersteunen in de realisatie van zon op daken. Gemeenten kunnen daarbij ook bepalen of de Zonnedakje de informatie biedt die ze nodig hebben.

 

Workshop ‘Hoe gebruik je Zonnedakje’

Vanaf 2021 stelt Nieuwe energie Overijssel de tool Zonnedakje beschikbaar. Met de tool kan iedereen in Overijssel een actueel beeld ophalen waar zonnepanelen op daken liggen én waar ook niet. De tool is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten, bedrijven en ontwikkelaars, bij het bepalen van hun beleid en uitvoeringsplannen. De instructiesessie vindt plaats op 26 januari. Je kunt je hier aanmelden.