Home Kennisplein Welke rol speelt waterstof bij de energietransitie in Overijssel?

14 april 2020

Welke rol speelt waterstof bij de energietransitie in Overijssel?

De provincie Overijssel bereidt zich voor op de verwachte rol van waterstof in het energiesysteem. Duurzaam geproduceerde waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Omdat er nog veel uitdagingen bestaan rondom de inzet van waterstof en belangrijke aanpassingen in het energiesysteem nodig zijn, legt de provincie de nadruk op het stimuleren en faciliteren van kansrijke lokale initiatieven op het gebied van waterstof. Hoe de provincie dit doet, is uitgewerkt in de strategie ‘Waterstof in Overijssel: een handelingsperspectief’. Dit document is de leidraad tot 2023 voor de provincie Overijssel, een belangrijke partner van Nieuwe Energie Overijssel.

Groene waterstof

Tegenwoordig is er veel aandacht voor de rol van waterstof in het energiesysteem. Momenteel wordt waterstof nog bijna uitsluitend gebruikt als grondstof in de industrie, met name bij de productie van kunstmest en in de olieraffinage. Het gebruik van waterstof is CO2-vrij, terwijl de CO2-emissie bij productie van waterstof afhangt van de wijze waarop waterstof wordt gemaakt. In het Klimaatakkoord stelt dat groen geproduceerde waterstof bijdraagt aan de verduurzaming van het energiesysteem.

Uitdagingen

Er zijn nog veel uitdagingen zijn rondom de inzet van waterstof voor energietoepassing. Zo zijn er rendementsverliezen bij productie en toepassing van waterstof. Bovendien kost de productie van waterstof  meer duurzame energie dan wanneer deze rechtstreeks voor energiedoeleinden wordt ingezet. Ook is groene waterstof nog duur. De verwachting is dat onder andere door CO2-heffingen en innovatie de kosten voor waterstof zullen dalen.

Focus in Overijssel

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van waterstof voor energietoepassing richt de provincie zich op een aantal focusgebieden. De aandacht gaat uit naar met name innovatieve proefprojecten en haalbaarheidsstudies voor hoge temperatuurwarmte in de industrie, vulpunten voor zwaar transport en waterstof als flexibel mechanisme voor de inpassing van zon- en windenergie. Hierbij zijn proefprojecten met decentrale productie en opslag van waterstof in gebieden met te weinig netcapaciteit interessant.

Kansen voor de maakindustrie in Oost-Nederland

Daarnaast ziet de provincie Overijssel kansen voor de Oost-Nederlandse maakindustrie. Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid die bijdragen aan de regionale economie zijn belangrijke uitgangspunten. De provincie werkt aan een programma voor decentrale energiesystemen in Oost-Nederland. De provincie Overijssel wil een slimme en succesvolle overgang naar het duurzame energiesysteem mogelijk maken als het gaat om energieopslag, systeemintegratie en waterstoftechnologie.

Briljante lokale initiatieven

De provincie Overijssel ondersteunt briljante lokale initiatieven op diverse manieren, zoals het bouwen van kennisnetwerken en het uitwerken van kansrijke concepten, producten en diensten voor het MKB. Vanwege de huidige uitdagingen en beperkte middelen maakt de provincie keuzes in welke initiatieven ze ondersteunt. Criteria geformuleerd in het handelingsperspectief dienen daarbij als richtlijn.