Home Kennisplein Wat draagt het Startteam Energie-innovatie bij aan de energietransitie?

11 augustus 2020

Wat draagt het Startteam Energie-innovatie bij aan de energietransitie?

Iedere ondernemer met innovatieve ideeën worstelt met vragen als: Hoe levensvatbaar is mijn uitvinding? Of: Hoe ga ik dat financieren? Niet alleen start-ups, maar ook mkb en industrie hebben profijt van het Startteam Energie-innovatie van Nieuwe Energie Overijssel voor de ondersteuning van vernieuwende energietechnologieën.

Nieuwe Energie Overijssel heeft in 2019 een aantal experts samengebracht in het Startteam Energie-innovatie. Het Startteam ondersteunt ondernemers bij het verder brengen van idee naar marktintroductie van nieuwe innovatieve energieproducten en diensten. Constantijn Cox is één van de leden van het Startteam. Hij vertelt over de intenties en ervaringen en legt uit waarom het Startteam zo waardevol is voor de energietransitie in Overijssel.

Van alle markten thuis

“We merkten dat er in Overijssel prachtige initiatieven uitgedacht en ontwikkeld werden die de energietransitie en de CO2 reductie flink kunnen versnellen,” begint Constantijn Cox, één van de leden van het Startteam. “Stuk voor stuk slimme plannen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Het zou heel jammer zijn als die in prullenbak verdwijnen door organisatorische of financiële belemmeringen. Een steun in de rug helpt deze ondernemers vooruit. Daarom hebben we vijf deskundigen met ieder zijn eigen expertise samengebracht in het Startteam Energie-innovatie om innovaties op het gebied van duurzame energieopwekking, -opslag, -besparing, distributie en management voor de gebouwde omgeving en het bedrijfsleven te stimuleren. We zijn een multidisciplinair team dat van alle markten thuis is en snel kan schakelen.”

In contact met het Startteam

Innovatieve ondernemers kunnen hun product of project rechtstreeks bij het Startteam aanmelden. Op dit moment worden de leden van het Startteam op allerlei manieren en via hun netwerk getipt over energie-innovaties. Organisaties en partners van Nieuwe Energie Overijssel, zoals Oost NL, de gemeenten, kennisinstellingen, BEON en de provincie Overijssel, brengen innovatieve ondernemers met ons in contact. Het Startteam bespreekt de ideeën en projecten en beoordeelt of het initiatief kansen heeft en past binnen de energietransitie.

Starten met een innovatiescan

“Om te ontdekken of een initiatief potentie heeft, is een scan door Energy Watch een startpunt,” vertelt Constantijn Cox. “We maken een analyse van de energie-technologische mogelijkheden van het product of project, de kansen in de markt en de financiële haalbaarheid. Bovendien moet de innovatie een bijdrage leveren aan de energiedoelstellingen. Indien er een significant voordeel is voor de energietransitie en/of CO2 besparing, dan hebben wij mogelijkheden om het initiatief technisch, financieel en organisatorisch te ondersteunen.”

Waar worstelen de ondernemers mee?

“De hulpvragen zijn heel verschillend. Vaak is het belangrijkste knelpunt: waar halen we het geld vandaan? Maar we begeleiden en adviseren ook. Onze werkwijze is te beginnen met een scan naar de haalbaarheid en potentie van de innovatie. Daarna bepalen we samen met de initiatiefnemer het ontwikkeltraject. We kunnen helpen bij het opstellen van de businesscase, het aanvragen van subsidie of financiering of het vinden van launching customers voor het innovatieve product.”

Subsidiekennis en -hulp

“Vaak kunnen we ondernemers helpen met financieringsmogelijkheden, zoals EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en EFO (Energiefonds Overijssel). Daarvoor moet de ondernemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De EFRO subsidie gaat uit van samenwerking in de regio. Omdat de ondernemer vaak niet over deze specifieke kennis beschikt, helpen we met het zoeken van partners en samenstellen van een consortium. Ook eist de EFRO subsidie dat de opbrengsten van de innovatie ten goede komen van de regio. Daarin denken we mee met de ondernemer. ”

Pragmatisch en no-nonsense

Het Startteam biedt ondersteuning aan ongeveer 50 initiatieven per jaar. “De sterke punten van het Startteam zijn de pragmatische werkwijze en no-nonsense aanpak voor innovatiescans, advies en subsidietrajecten,” concludeert Constantijn Cox. “Ondernemers hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden in het innovatieproces. Wij kennen de wegen, hebben een groot netwerk in Oost-Nederland en kennen de valkuilen waar start-ups en scale-ups vaak mee te maken krijgen Deze innovaties betekenen enorm veel voor de duurzame energievoorziening van morgen. En het Startteam helpt deze ondernemers door een moeilijke fase heen en maakt hun weg naar succes een stukje gemakkelijker. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Hebben we je interesse gewekt?? Meld je dan aan voor de online kennissessie “Wat kan het startteam voor jou beteken!”

Meer weten over het Startteam Energie-innovatie?

Lees uitgebreide informatie over het Startteam of download de flyer NEO Innovatie – Wat biedt het Startteam.

Inhoudelijke vragen over projectvoorstellen of ideeën? Neem contact op met Constantijn Cox, tel. 06 48201631. Heb je algemene vragen over het Startteam of over energie-innovatie in de provincie Overijssel? Contactpersoon is Jesse Zwiers, js.zwiers@overijssel.nl (tijdelijke vervanging van Tess Ruiterkamp, tel. 06 1074 0982).