Home Actueel Innovatieplannen? Het Startteam Energie-innovatie helpt je op weg

Innovatieplannen? Het Startteam Energie-innovatie helpt je op weg

Het Startteam Energie-innovatie zoekt lumineuze ideeën en innovatieplannen. Omdat de energietransitie hoog op de agenda staat, gaan veel inwoners, ondernemers en overheden op zoek naar alternatieve energiebronnen en duurzame energietoepassingen voor een schonere en gezondere wereld. Ook in Overijssel gebeurt veel op dit gebied. Nieuwe Energie Overijssel helpt daarbij. Het is voor bedrijven niet altijd eenvoudig het slimme energie-idee om te zetten naar een product of toepassing. Omdat Nieuwe Energie Overijssel het belangrijk vindt om in Overijssel kansrijke energie-initiatieven te ondersteunen en te bevorderen, is het Startteam Energie-innovatie ingesteld.

Wat is het Startteam Energie-innovatie?

Het startteam ondersteunt ondernemers bij het verder brengen van idee naar marktintroductie van nieuwe innovatieve energieproducten en diensten. Ze stimuleert samenwerking en innovatieoplossingen om stapsgewijs het energieverbruik te reduceren. Het Startteam Energie-innovatie brengt uw projectideeën, voorstellen of vragen verder. Ook staat het Startteam klaar voor ondernemers met vragen die niet passen binnen eerder genoemde thema’s. Zo blijft er ruimte voor de ontwikkeling van meerdere kansrijke projecten. Daarnaast legt het Startteam in het cluster energie-innovatie van Nieuwe Energie Overijssel verbinding met sociale innovatievraagstukken en werkt het samen met partners aan de organisatie van bijeenkomsten over energie-innovatie.

 

Nadruk op innovaties in bestaande gebouwde omgeving en MKB

 De bestaande gebouwde omgeving bestaat uit woningen in de koop- en huursector, maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen), kantoren en bedrijfshallen. Het Startteam richt zich vooral op de volgende innovaties voor de bestaande gebouwde omgeving:

  • Versnelde energierenovaties
  • Verhogen van de prestatie en betaalbaarheid van toepassingen en producten die bijdragen aan het energieneutraal maken van de bestaande gebouwde omgeving
  • Optimale inzet lokale duurzame energie (o.a. opslag, besparing, systeemintegratie)

Ook de MKB-sector (minder dan 250 werknemers) is een belangrijke doelgroep voor energie-innovatie in Overijssel. Het productief benutten van deze restwarmte, maar ook energieopslag biedt bedrijven kansen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit geldt ook voor het gebruik van andere energiebronnen voor het productieproces. Het Startteam richt zich vooral op de ondernemers die zich specialiseren in het toepassen van nieuwe technologieën en producten. Daarnaast helpt het team ondernemers die als ontwikkelaar of producent van duurzame energietechnologie hun (innovatieve) producten en diensten op de markt willen brengen.

 

Hoe helpt het Startteam Energie-innovatie?

Dit Startteam biedt ondernemers ondersteuning en begeleiding in de vorm van:

  • Hulp bij business-development vraagstukken
  • Energie-innovatie scans en advies voor business-cases. Het Startteam bepaalt welke energiescan aansluit bij de vraag van de ondernemer. Partner Energy Watch voert deze scans uit.
  • Koppelkansen in het netwerk van Nieuwe Energie Overijssel, zoals bijvoorbeeld via stage en onderzoek bij onderwijsinstellingen of met andere programma’s van de Provincie Overijssel.
  • Begeleiding naar financiering: MIT, EFO (Energie Fonds Overijssel), EFRO en subsidieregelingen binnen Nieuwe Energie Overijssel.

Het Startteam volgt regionale, landelijke en Europese ontwikkelingen en kansen voor energie-innovatie. Waar mogelijk verbindt het Startteam projecten, voorbeelden en ondernemers met deze ontwikkelingen.

 

Contactpersonen

Het Startteam Energie-innovatie bestaat uit de deskundigen Constantijn Cox (Oost NL), Hans Scholten en Jaap de Boer (Energy Watch), René Venendaal (BEON, BTG) en Tess Ruiterkamp (provincie Overijssel). Carmen Oude Wesselink ondersteunt het Startteam Energie-innovatie in de communicatie en het opbouwen van een netwerk.

Inhoudelijke vragen over projectvoorstellen of ideeën? Neem contact op met Constantijn Cox, Constantijn.cox@oostnl.nl / 06 48201631. Heb je algemene vragen over het Startteam of over energie-innovatie in de provincie Overijssel? Contactpersoon is Tess Ruiterkamp, ht.ruiterkamp@overijssel.nl / 06 1074 0982

Download hier de flyer met meer informatie over het Startteam.

Wil jij onderdeel worden van het netwerk voor Energie-innovaties? Meld je dan aan bij carmen@nieuweenergieoverijssel.nl