Home Kennisplein Verduurzaming goederenvervoer en logistiek

13 april 2022

Verduurzaming goederenvervoer en logistiek

Tijdens Lunchen met Nieuwe Energie, de informatieve reeks waarin diverse thema’s binnen de energietransitie worden toegelicht, is het netwerk van het Supportteam op 13 april  bijgepraat over de verduurzaming van het transport. Jeroen Fanoy, zelfstandig adviseur verkeer en vervoer en Robert Schasfoort, adviseur goederenvervoer en logistiek bij de Provincie Overijssel namen ons mee in de wereld van de transitie naar duurzaam goederenvervoer en de ontwikkelingen en programma’s voor verduurzaming van transport in Overijssel en in Oost Nederland.

 

Na een korte introductie trapte Jeroen de presentatie af. Hij nam de deelnemers mee in het krachtenveld van het goederenvervoer en de logistiek. Duurzaamheid staat inmiddels op de agenda van een aantal bracheorganisaties, de Goedervervoeragenda van het rijk, de regionale en lokale overheden en andere spelers in het veld. De laatste 10 jaren is hier veel gebeurd en is er steeds meer samenwerking tussen de overheid en de logistieke sector. Ook in het klimaatakkoord is het thema opgenomen, wat voor een extra stimulans werkt.

 

Daarna pakte Robert de presentatie over en ging in op de ambitieuze doelstellingen die er voor het verduurzamen van transport zijn. In Overijssel is hier POLO voor opgericht: een unieke hands-on netwerkorganisatie ondersteund door de Provincie Overijssel. Dit ondernemersgedreven platform biedt toegang tot logistieke ondernemers, overheden, kennisinstellingen en de samenwerking daartussen. Daarnaast werden diverse ontwikkelingen voor de logistiek toegelicht zoals de diverse energiedragers en het aanjagen van duurzame mobiliteit.