Home Kennisplein Supportteam Energie-innovatie helpt ontwikkelaars van slimme zonnedaken

24 juli 2020

Supportteam Energie-innovatie helpt ontwikkelaars van slimme zonnedaken

Je krijgt een briljant, duurzaam idee dat het verschil kan maken. Je gelooft heilig in je uitvinding en natuurlijk wil je niet dat het bij een idee blijft. Je wens is om het product daadwerkelijk op de markt brengen. Maar hoe ga je dat doen? 

Marc Peters en Tom Bijker zijn startups die met het innovatieproject SUNCHIP werk maken van hun droom. Ze ontwikkelen slimme zonnecellen in dakplaten die brandveilig zijn en voor iedereen betaalbaar. Sinds 2019 werken zij gezamenlijk aan de optimalisatie van een zelf ontwikkelde technologie, dat toegepast gaat worden in zonnedaken. Een slimme oplossing voor de energietransitie en een goed alternatief voor de agrarische asbestdaken.

Bijna alle daken geschikt

In een onopvallende bedrijfsunit op een industrieterrein in Enschede wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van kleine zonnetegels die superefficiënt stroom opwekken. Tom Bijker is bezig met het testen en verbeteren van de elektronica. Aan de hand van een demonstratiemodel legt hij uit hoe het product werkt. “In plaats van één zonnepaneel bestaat ons product uit kleinere delen, een tegelformaat (cluster), die rechtstreeks in het dak verwerkt worden. Het grote voordeel is dat een beetje schaduw en vervuiling helemaal geen probleem is. Doordat elk cluster apart draadloos is geschakeld, blijft de rest van de clusters in het zonnepaneel gewoon functioneren. Daken die nu niet geschikt zijn voor zonne-energie bestaan in de toekomst nauwelijks meer. Het percentage geschikte daken stijgt met deze zonnecellen van 25 naar 90 procent. Een mooie bijdrage aan de energietransitie.”

Kans voor agrarische sector

Marc vindt de innovatie van SUNCHIP vooral een enorme kans voor de agrarische sector. “Boeren zijn al jaren speelbal van de wetgeving. Met deze zon-op-dak oplossing wordt heel lokaal, veel efficiënter, goedkoper en veiliger stroom opgewekt op de grote daken van boerenstallen. Zonne-energie is daardoor betaalbaar en bereikbaar voor iedereen,” licht Marc toe. “Maar we richten ons in eerste instantie op grote agrarische of industriële daken. Daarvoor ontwikkelen we op termijn een methode om met een robot 24/7 deze dakplaten met zonnecellen snel en goedkoop te kunnen plaatsen. Ook een groot voordeel is de brandveiligheid. Doordat de zonnecellen draadloos worden aangestuurd, zijn gebreken in de bedrading uitgesloten.”

SUNCHIP methode om met robots asbestdaken snel te vervangen door een zonnedak.

Tijd en geld voor ontwikkeling

Door de inzet van het Supportteam Energie-innovatie van Nieuwe Energie Overijssel heeft het initiatief een flinke boost gekregen. Constantijn Cox van Oost NL zette de pioniers op het spoor van het Startteam. “We zijn met een consortium een project van 3 jaar gestart om een proeffabriek op te zetten, te testen, de marketing uit te rollen en ons product in de markt te zetten. We zijn enorm geholpen om financiële middelen beschikbaar te krijgen om dit project te realiseren. Zo kunnen wij ons echt bezig houden met het verfijnen van de technologie,” aldus Marc Peters. Met een EFRO bijdrage van 2 miljoen euro financiert SUNCHIP de technologische ontwikkeling en de productie van de Sunbqt dakplaten met zonnecellen.

De bijdrage van het Supportteam

“De ondersteuning van het Supportteam begint meestal met een analyse op technische haalbaarheid van het innovatieve product of proces,” vertelt Constantijn Cox van het Startteam. “SUNCHIP was al flink op dreef met de productieontwikkeling, zodat een scan niet nodig was. Het Startteam heeft met name geholpen met het aanvragen van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) subsidie voor dit project. En die subsidie is toegekend. Voorlopig kan SUNCHIP vooruit. Zodra het product klaar is om de markt op te gaan, kan het Supportteam opnieuw ondersteuning bieden op financieel of organisatorisch gebied, afhankelijk van de behoefte op dat moment. Uiteraard blijven we SUNCHIP volgen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe product van SUNCHIP een succesvolle, zonnige toekomst tegemoet gaat.”

V.l.n.r. Tom Bijker, Callie en Marc Peters van SUNCHIP

Meer weten over het Supportteam Energie-innovatie?

Lees uitgebreide informatie over het Supportteam of download de flyer NEO Innovatie – Wat biedt het Startteam.

Inhoudelijke vragen over projectvoorstellen of ideeën? Neem contact op met Constantijn Cox, tel. 06 48201631. Heb je algemene vragen over het Startteam of over energie-innovatie in de provincie Overijssel? Contactpersoon is Jesse Zwiers, js.zwiers@overijssel.nl of 06 29684361 (tijdelijke vervanging van Tess Ruiterkamp, tel. 06 1074 0982).