Home Kennisplein Integrale aanpak energietransitie

23 maart 2021

Integrale aanpak energietransitie

Afstudeeronderzoeken gestart

In het RETSI project ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) integrale handelingsperspectieven om de energietransitie te versnellen. Hierbij kijken ze naar de mogelijkheden voor integratie met verschillende ruimtelijke uitdagingen, zoals duurzame landbouw en klimaatadaptatie. In RETSI werken UT onderzoekers van verschillende faculteiten en disciplines samen met lokale en regionale overheden, ondernemers en andere partijen. Sinds kort zijn ook enkele afstudeerders aan het RETSI team toegevoegd. In dit artikel lichten twee masterstudenten van de opleiding Civiele Techniek & Management hun onderzoek toe.

 

Niek Reijers – Met energieopwekking de stikstofcrisis uit

Niek combineert in zijn onderzoek de energietransitie met emissiereductie in de landbouw. Hij richt zich hierbij op één van de proeftuinen van Mineral Valley Twente in Noord-Deurningen. In deze proeftuin wekken zes melkveehouderijen succesvol biogas op door middel van mestvergisting. De verwachting is dat deze mestvergisting de emissie van stikstof en methaan op deze boerderijen verlaagt. Dit kan op grote schaal leiden tot aanzienlijke emissiereducties in de Provincie Overijssel. Echter is deze verwachting nog niet empirisch onderbouwd. In zijn onderzoek ontwikkelt Niek een model waarmee melkveehouders de opbrengsten van een mestvergister kunnen bepalen. Hij kijkt hierbij zowel naar opbrengsten in termen van energieopwekking als emissiereductie.

Niek heeft een bachelor in Scheikundige Technologie en heeft zich tijdens zijn masteropleiding vooral gericht op duurzaamheid. Deze kennis en kunde hoopt hij in dit project in te zetten. Niek is sinds kort formeel gestart met zijn onderzoek en hoopt dit aan het einde van de zomer af te kunnen ronden. Niek werkt nauw samen Mineral Valley Twente, één van onze RETSI partners, en deelnemende boeren.

 

Idwer de Vries – Meekoppelkansen benutten in de energietransitie

Ruimte is vaak schaars. Om tot een efficiënte aanpak van ruimtelijke vraagstukken te komen moet de energietransitie in ruimtelijke projecten vaak worden gecombineerd met andere uitdagingen. In de praktijk worden deze meekoppelkansen vaak wel verkend, maar uiteindelijk niet uitgevoerd. Idwer gaat onderzoeken welke factoren bijdragen aan de slagingskans van deze meekoppelkansen.

In zijn afstudeeronderzoek wil Idwer ongeveer 12 projecten onderzoeken en op een systematische manier vergelijken. Hij brengt per casus in kaart welke voorwaarden aanwezig waren die ervoor zorgden dat de energietransitie aan een ander ruimtelijk ontwikkelingsproject gekoppeld kon worden. Welke voorwaarden of factoren moeten er aanwezig (of juist afwezig!) zijn binnen het project? Idwer zal bijvoorbeeld onderzoeken of bij elk project waar meekoppelkansen succesvol benut zijn, een bepaalde groep stakeholders betrokken is, of dat er wellicht gebruik werd gemaakt van een specifieke financiële constructie.

Idwer voert zijn onderzoek uit bij Royal HaskoningDHV, een organisatie met een rijke projectervaring op het gebied van meekoppelkansen, verspreid over heel Nederland. Via zijn onderzoek hoopt het RETSI team te leren van projecten die zowel binnen als buiten Overijssel spelen