Home Kennisplein Alle resultaten RETSI project in interactieve PDF

30 september 2022

Alle resultaten RETSI project in interactieve PDF

De energietransitie is op zichzelf al een grote uitdaging, maar kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire landbouw. Juist daarom biedt een integrale benadering kansen om de energietransitie te versnellen. Waar liggen de kansen om te integreren? Welke factoren hebben invloed op integratie? Hoe kunnen lokale en regionale overheden en bedrijven deze kansen benutten?

 

In het RETSI project ontwikkelden onderzoekers van de Universiteit Twente, samen met lokale en regionale partners, in twee jaar een integraal perspectief op deze uitdagingen. De kansen en de bijbehorende netwerken van stakeholders zijn in kaart gebracht, zowel voor stedelijke als voor landelijke gebieden. Voor regionale en lokale stakeholders zijn handelingsperspectieven ontworpen die hun gaan helpen om de kansen die er zijn te kunnen benutten.

Via onderstaande link is een interactieve PDF te downloaden waarin alle resultaten verzameld zijn.