Home Kennisplein De kwaliteit van bedrijventerreinen in Overijssel

19 maart 2021

De kwaliteit van bedrijventerreinen in Overijssel

‘De bedrijventerreinen in Overijssel zijn grotendeels toekomstvast, maar er zijn nog veel slagen te maken’. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de provincie, VNO-NCW, MKB en gemeenten lieten uitvoeren door Bureau Buiten.

Onderzoek 170 bedrijventerreinen

Toekomstvaste bedrijventerreinen zijn terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken aan het pakken van kansen en het oplossen van knelpunten op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid en ecologie. Deze onderwerpen zijn voor dit onderzoek vertaald in drie pijlers: sociaaleconomisch, fysiek-ruimtelijk en duurzaam en gezond. In totaal zijn 170 bedrijventerreinen opgenomen in het onderzoek. Door data-analyse, GIS-analyse en een fysieke schouw is per bedrijventerrein vastgesteld wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Bij elkaar geeft dit een goed beeld van wat we al goed hebben geregeld en waar de kansen liggen van de Overijsselse bedrijventerreinen.

Verduurzamen

Voorwaardelijk voor een sociaaleconomisch toekomstvast bedrijventerrein, is dat het een locatie is waar het goed ondernemen en werken is. Ook moet het terrein er fysiek-ruimtelijk goed bij liggen. Toekomstvaste bedrijventerreinen zullen bovendien duurzaam en gezond moeten zijn. Want bedrijventerreinen hebben een belangrijke bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Duurzame energie produceren en minder CO2 uitstoten zijn belangrijke thema’s.

Twee producten: rapport en dashboards

De resultaten van het onderzoek zijn op provinciaal en regionaal niveau uitgewerkt in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Via interactieve dasboards krijg je een beeld van de toekomstvastheid op bedrijventerreinenniveau (zie ook hoofdstuk 4 van het rapport).

Klik hier voor het rapport
Klik hier om direct naar de interactieve dasboards te gaan