Home Kennisplein Biomassa best practices

25 november 2020

Biomassa best practices

Biomassa levert grote bijdrage aan nieuwe energie

“Als we de helft van de mest die we in Overijssel produceren, om kunnen zetten tot groen gas door middel van vergisting, dan kunnen we 100 miljoen kuub aardgas besparen.”  Met dit statement opent Frans Feil, Portfoliohouder Bio-energie bij Nieuwe Energie Overijssel en coördinator van stichting BEON, de video met best practices op het gebied van biomassa en vergisting.

 

Voor vergisting wordt over het algemeen natte tot zeer natte biomassa gebruikt. Het gaat dan over organische stoffen uit stortplaatsen of waterzuiveringen, maar ook mest, akkerbouwafval of andere reststoffen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Voor de productie van biogas worden, afhankelijk van de biomassa-soort, verschillende technieken gebruikt. De belangrijkste zijn mestvergisting en GFT- vergisting.

 

Groen gas

Behalve voor direct gebruik voor opwekking van warmte en elektriciteit zijn er sinds kort ook mogelijkheden om het biogas op te werken tot aardgaskwaliteit. Hiervoor wordt het gereinigd, gedroogd, en ontdaan van (een deel van) het CO2. Het ‘groene gas’ wat hiermee ontstaat, kan worden geïnjecteerd in het aardgasnetwerk, of op hoge druk worden gebracht om als transportbrandstof te worden afgezet. Voor meer informatie over het vermengen van groen gas in het net zie het rapport ‘Groen Gas Energietransitie‘.

 

Meer informatie

Meer informatie over biomassa en vergisting vind je op de website van  Stichting BEON, het samenwerkingsverband voor Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost Nederland.