Home Kennisplein #2 interview Thijs Mosterman – Gemeente Dalfsen

16 december 2020

#2 interview Thijs Mosterman – Gemeente Dalfsen

Onderzoek ‘Regional Energy Transition as Systemic Integration’ (RETSI)

In het RETSI project ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit Twente samen met lokale en regionale partners een integraal perspectief op de uitdagingen van de energietransitie om deze te versnellen. Bunyod Holmatov en Beau Warbroek hebben contact gelegd met Overijsselse partijen om te inventariseren op welke vlakken vraagstukken liggen en hoe je ervoor kan zorgen dat de oplossingen die ze formuleren voor een integrale aanpak hout snijden in de praktijk. Bunyod en Beau spraken met Thijs Mosterman, projectleider energietransitie en recycling bij de gemeente Dalfsen .

Wat is de rol van de gemeente Dalfsen binnen de energietransitie?

We zijn al een aardige tijd bezig met het milieu en duurzaamheid. Wij zien de energietransitie als een cruciaal onderdeel van onze toekomst. Samen met onze inwoners, energiecoöperaties en ondernemers. Ideeën en plannen worden beter omdat we in verbinding met elkaar staan en het met elkaar hebben over de randvoorwaarden. Als gemeente gaan we bijvoorbeeld niet voor 50% lokaal eigenaarschap van duurzame energieproductie, maar streven we naar de 100%. De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het faciliteren van dat lokale eigendom, zoals het oprichten van ons eigen lokale energiebedrijf, samen met de lokale energiecoöperaties.

Waar zie je potentie voor een integrale aanpak van de energietransitie?

Een voorbeeldje: onze gemeente kent gebieden met te natte of te droge grond. Als we daar niet goed landbouw kunnen bedrijven, waarom zouden we daar geen zonnepanelen op leggen? Zo zie ik ook kansen om boerenbedrijven op een bredere manier te verduurzamen met zonneparken. De inkomsten uit een dergelijk zonnepark kunnen dan gebruikt worden om te investeren in het circulair maken van het boerenbedrijf en de vergroening van de omgeving. Op deze manier kan de boer een gezond, duurzaam, toekomstbestendig bedrijf nalaten aan zijn kinderen. Verder zie ik veel kansen om eenzijdig landgebruik, zoals parkeerplaatsen, te combineren met andere functies zodat meervoudig landgebruik kan optreden. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, laadpunten, deelfietsen, enzovoorts.

 

Wat belemmert een integrale aanpak van de energietransitie?

Nog een voorbeeld: we hebben het idee om zonnepanelen boven een parkeerterrein te plaatsen en een aantal laadpunten te realiseren. De energie die geproduceerd wordt is te veel om de auto’s alleen op te laden. Een mogelijke afnemer van het overschot aan energie was het naastgelegen bedrijf. Technisch is dit mogelijk, maar

regelgeving staat hier in de weg. Je mag geen kabel tussen jou en je buurman leggen. Dit soort knellende regelgeving staat integrerende projecten in de weg.