Home Zoeken buurkracht

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 7

Huiskamerdiner Buurkracht

Om inwoners van Zwolle en omgeving die enthousiast zijn over het verduurzamen van hun huis met elkaar in contact te brengen, organiseert Buurkracht op woensdag 18 april een huiskamerdiner in het Enexishuis. De eerste...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/evenement/huiskamerdiner-buurkracht/

De Almelose wijk Aalderinkshoek is aangemeld als proeftuin voor Aardgasvrije wijken

De gemeente Almelo kijkt samen met woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en bewoners in de wijk naar de beste oplossing voor het aardgasvrij(ready) maken van een deel van...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-meldt-deel-aalderinkshoek-aan-voor-proeftuin-aardgasvrije-wijken/

Wat is een goed participatieproces bij aardgasvrije wijkprojecten?

Participatie moet! Een veelgehoorde uitspraak om bij veranderingen voldoende draagvlak te creëren. Nu gemeenten voorbereidingen treffen voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen om over te gaan naar aardgasvrije wijken, is het de vraag hoe je...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/wat-is-een-goed-participatieproces-bij-aardgasvrije-wijkprojecten/

Onderzoek Inclusieve energietransitie

In opdracht van Nieuwe Energie Overijssel doen de lectoraten Sociale Innovatie en Energietransitie van Hogeschool Windesheim onderzoek naar wat bewoners beweegt als het gaat om de energietransitie. Onderdeel hiervan is een verkenning hoe gemeenten...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/onderzoek-inclusieve-energietransitie/

Wat is de aanpak naar een aardgasvrije wijk Barsbeek in Zwartsluis?

De gemeente Zwartewaterland heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. De gemeente wil en kan dit de bewoners niet dicteren, maar wil samen met hen de warmtetransitie oppakken. Bewoners van de wijk...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/wat-is-de-aanpak-naar-een-aardgasvrije-wijk-barsbeek-in-zwartsluis/

Lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven hebben een onmisbare rol in de energietransitie. Naast dat ze projecten realiseren die bijdragen aan de lokale energiedoelstellingen, zorgen ze ook voor meer draagvlak voor de energietransitie. Lokale energie-initiatieven zijn namelijk lokaal...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/lokale-energie-initiatieven/