• Lage broeikas, volle clubkas

    Energie is een grote kostenposten voor een sportvereniging. Gemiddeld zo’n 10 tot 15% van de begroting. Een gemiddelde vereniging kan € 7.000 per jaar...