Home Actueel Eerste gestuurde boring voor Warmtebaan Enschede

6 juni 2018

Eerste gestuurde boring voor Warmtebaan Enschede

Eerste gestuurde boring voor Warmtebaan Enschede

Officiële start uitbreiding warmtenet

De eerste horizontaal gestuurde boring voor de Warmtebaan in Enschede vond plaats op woensdag 6 juni 2018. Een gestuurde boring is een boring waarbij heel precies onder een obstakel wordt heen geboord. De boring is het officiële startmoment voor de aanleg van de Warmtebaan, een bijna zes kilometer lange uitbreiding van het bestaande warmtenet in Enschede, dat draait op warmte van Twence. Betrokken partijen Ennatuurlijk, Twence, gemeente Enschede, Denys, Life en Provincie Overijssel bestendigen met het startmoment de samenwerking.

Duurzaam alternatief

Door de warmtebaan is warmte voor een flink deel van Enschede een serieuze optie om van het aardgas af te gaan. De doelstelling in Overijssel is dat in 2023 20% van alle energie uit duurzame bronnen komt, met de ambitie om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn. In Enschede zijn nu ruim 8.000 (van de 74.500) woningen aangesloten op een warmtenet. Deze netten worden door de aanleg van de warmtebaan op elkaar aangesloten en verder uitgebreid. De duurzame warmte, waarvan een deel van Enschede al voorzien wordt, komt nu uit de afvalenergiecentrale van Twence. Binnenkort wordt overgeschakeld op warmte uit Twence’ biomassa-energiecentrale, waarmee de warmtevoorziening nog duurzamer wordt.

Verduurzamen bestaande warmtenetten

Met de Warmtebaan kan de duurzame warmte van Twence straks ook naar de bestaande (nu nog aardgasgestookte) warmtenetten in de wijken Tattersall en Roombeek worden getransporteerd. De ruim 1.800 woningen en 16 bedrijven op deze twee warmtenetten kunnen daardoor overstappen op duurzamere warmte en dat levert een besparing op van 4 miljoen m3 aardgas per jaar.

ELENA

Het project Warmtenetten Enschede is mede mogelijk gemaakt subsidie vanuit het ELENA programma uit. ELENA staat voor European Local ENergy Assistance (ELENA) en is een Europese subsidieregeling vanuit de Europese Investeringsbank voor het aanjagen van de verduurzamingsinvesteringen. De Overijsselse ELENA subsidie van € 2,9 miljoen heeft betrekking op het subsidiëren van de voorbereidingskosten om verduurzamingsinvesteringen in het maatschappelijk vastgoed, warmtenetten & geothermie en particuliere & sociale huisvesting in de provincie Overijssel te bevorderen.