Home Actueel Blog #7 Aan de slag met industriële restwarmte

31 augustus 2020

Blog #7 Aan de slag met industriële restwarmte

Door Ariën Smit, projectleider warmte Nieuwe Energie Overijssel

Bij veel industriële processen en in veel industriële sectoren komt restwarmte vrij. Deze restwarmte mag je niet onbeperkt lozen. Zonde ook, want restwarmte vertegenwoordigt een waarde. Zowel voor het milieu als voor de economie. Hoe minder restwarmte, hoe beter voor het milieu en voor de portemonnee. En in sommige gevallen ben je zelfs verplicht om restwarmte te hergebruiken.

Wil jij aan de slag met de restwarmte van je bedrijf, maar weet je niet waar je moet beginnen? In deze blog geef ik je enkele handvatten, zodat je een start kan maken.

Aan de slag

Breng als eerste alle warmte-vragende en warmte-producerende processen uitgebreid in kaart. Houdt hierbij rekening met de temperaturen en belastingduur van de processen. Sommige processen zijn seizoensgebonden, zoals ruimteverwarming of ruimtekoeling. En vaak kennen bedrijfsprocessen een vast dag- of weekpatroon. Hoe meer informatie, hoe beter.

Besparen optie 1: terugdringen van de warmtevraag

Dit klinkt heel logisch en dat is het ook. Waarom zou je een stoomdruk van 10 bar hanteren, als 3 bar voldoende is? Waarom gebruik je überhaupt stoom (van meer dan 100°C), terwijl je alleen ruimteverwarming (van 30°C) nodig hebt?

Voor enkele maatregelen van warmteterugdringing zijn de besparingen zo duidelijk dat deze zijn opgenomen in Erkende Maatregel Lijsten (EML’s). Dit zijn maatregelen met korte terugverdientijden die bedrijven eigenlijk al uitgevoerd moeten hebben. Hier word je op gewezen bij het E-loket als je de informatieplicht invult. Leidingisolatie en een rookgascondensor of economiser bij stoomketels zijn voorbeelden van dergelijke maatregelen.

Goed om te weten:
Realiseerbare terugverdientijden: 0,5 – 4 jaar.
Maatregelen zijn vaak verplicht

Besparen optie 2: intern hergebruiken

Bij intern hergebruik van restwarmte wordt de warmte die vrijkomt van een bepaalde bron ingezet bij een warmtevrager binnen hetzelfde bedrijf. Hierbij heeft het de voorkeur om allereerst naar proces geïntegreerde oplossingen te zoeken en daarna naar bedrijfs-geïntegreerde koppelingen.

Proces geïntegreerd
Bij een proces geïntegreerde warmte-uitkoppeling kun je denken aan het voorverwarmen van ovenlucht bij het bakken van brood. Je kunt hier de warmte voor gebruiken die vrijkomt bij het afgassen van de oven. Voordelen van een proces geïntegreerde uitkoppeling is dat je niet te maken hebt met verschillende dag- of weekpatronen van de processen. Uitkoppeling is meestal eenvoudig te realiseren, omdat de afstanden vaak klein zijn.

Bedrijf geïntegreerd
Bij een bedrijf geïntegreerde warmte-uitkoppeling wordt restwarmte uit bijvoorbeeld een thermische olieketel gebruikt om water te verwarmen, waarmee kratten gewassen kunnen worden. Of een hal wordt verwarmd met de restwarmte uit een compressorinstallatie.

Goed om te weten:
Realiseerbare terugverdientijden: 2-6 jaar
Ook bij deze optie zijn er verplichte maatregelen

Besparen optie 3: externe uitkoppeling

Een laatste mogelijkheid om restwarmte te hergebruiken is om deze beschikbaar te stellen aan een externe partij. Bijvoorbeeld een buurman die de restwarmte goed kan gebruiken. Een mooi voorbeeld binnen Overijssel is de restwarmte die bij afvalverwerker Twence vrijkomt en bij Nouryon wordt ingezet bij het drogen van pekelwater tot zout. In Overijssel zijn steeds meer plannen om restwarmte in te zetten in warmtenetten waarmee hele (nieuwbouw)wijken worden verwarmd.

Goed om te weten:
– Externe uitkoppeling naar externe partijen doe je vaak niet zelf.
– Er zijn goede afspraken tussen warmtelevering en warmtevrager nodig.
– De terugverdientijden zijn veelal lang.
– Externe levering naar een warmtenet impliceert niet een nieuwe opbrengstenbron. Het kan wel kosten besparen, omdat er bijvoorbeeld minder gekoeld hoeft te worden.

Aan de slag?

Wil je aan de slag met restwarmte en heb je behoefte aan meer informatie? Neem contact met me op.

Ariën Smit is projectleider restwarmte bij het cluster Bedrijven & Industrie van Nieuwe Energie Overijssel.

Email: a.smit@overijssel.nl
Mobiel: 06-50164418