Home Actueel Blog #5 “Yes, we kunnen nu weer zelf verder!”

3 augustus 2020

Blog #5 “Yes, we kunnen nu weer zelf verder!”

Door Linda van IJzendoorn, projectleider Energie en Duurzaamheid Natuur en Milieu Overijssel

“We hebben echt een heel goed idee, iedereen wil meedoen. Er is toch geld beschikbaar voor zulke mooie projecten? Hoe zit dat?”

Het enthousiasme spat vaak van mijn scherm. Mensen die samen iets willen doen met de opwek van duurzame energie of besparing om zo bij te dragen aan de energietransitie. Vaak vanuit idealisme heeft een kleine club initiatiefnemers lokale bewoners of ondernemingen om zich heen verzameld om samen écht iets bij te dragen aan verduurzaming. ‘Gewoon doen, we kunnen het!’

Kennis, haalbaarheid en draagvlak

Aan enthousiasme dus geen gebrek, maar deze Lokale Energie-Initiatieven hebben niet altijd alle kennis in huis om een succesvol energieproject op te zetten. Daar komt namelijk veel bij kijken. Naast het uitzoeken van subsidiemogelijkheden is het belangrijk om genoeg mensen mee te krijgen met het plan. Technisch moet het project uitvoerbaar zijn. En de gemeente, die zal ook groen licht moeten geven.

Ondersteuning door een groep experts

Om Lokale Energie-Initiatieven in de opstartfase van hun project verder te helpen zijn de Initiatieven Makelaars in het leven geroepen. Vanuit de provincie gefinancierd, kunnen deze ervaringsdeskundigen kosteloos meedenken en advies geven aan lokaal gedragen energieprojecten. Om te kunnen voorzien in de verschillende ondersteuningsvragen -een windproject is toch echt anders dan een zon-op-dak project- is er een diverse groep van experts samengesteld.

Het enthousiasme moet je koesteren

Soms is het wel een uitdaging om tussen al het enthousiasme over het project de ondersteuningsvragen van een initiatief te ontrafelen, maar als dat eenmaal lukt, dan start mijn rol als matchmaker. Het geeft mij voldoening als ik het juiste lijntje heb kunnen leggen en een initiatief verder kan. Ik zie het als mijn taak om het enthousiasme van Lokale Energie-Initiatieven te koesteren. De hobbels uit de weg te helpen zodat ze weer door kunnen.

Linda is clusterleider Lokale energie-initiatieven. Heb jij behoefte aan ondersteuning voor je startende Lokale Energie-Initiatief? Neem dan contact met Linda op via IJzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl.