Home Actueel Blog #4 Een worsteling…

24 juli 2020

Blog #4 Een worsteling…

Door Kim Hofhuis, clusterleider Nieuwe Energie Overijssel

“Misschien wel niet de grootste opgave, maar wellicht wel de ingewikkeldste”. De opgave om de gebouwde omgeving in de provincie Overijssel te voorzien van alternatieve warmte, het aardgasvrij maken. Een worsteling waar ik voortdurend over nadenk. Welke rol vervullen we als provincie. De regierol voor de gebouwde omgeving ligt bij de gemeenten. Als provincie zijn we hier ondersteunend in. Maar hoe doen we dit dan? Door alleen maar als financier op te treden? Of juist participeren in de projecten? Overnemen willen, mogen en doen we niet. De scheidingslijn is vaak dun en complex.

Stappen maken

Vaak een paar stappen vooruit en soms weer enkele achteruit. Maar vol energie! Met vallen en opstaan komen we verder. Zo worden er mooie stappen gezet. Hierbij denk ik aan het project energieloketten 3.0. Hier werken 22 gemeenten samen aan een gemeenschappelijk energieloket voor geheel Overijssel. Een geweldige prestatie, een gezamenlijke backoffice met een lokale voordeur bij de gemeenten. Knap staaltje samenwerking.

Het ei van Columbus

Een andere mooie ontwikkeling zijn de processen om te komen tot een wijkuitvoeringsplan. De eerste 25 wijken zijn gestart. Een zoektocht waar niemand nog het ‘ei van Columbus’ heeft gevonden. Iedere wijk heeft zijn eigen dynamiek, lokale gebruiken en bijzondere huishoudens. Hier moet rekening mee gehouden worden, een standaard aanpak is niet mogelijk. Iedere wijkaanpak is maatwerk. Ingewikkeld? Jazeker, maar ook zeker een uitdaging. Vanuit de provincie proberen we dit niet alleen met financiering, maar ook met een expertiseteam aardgasvrije wijken te ondersteunen. Zo werken we samen aan de beste oplossingen.

Samen, niet alleen

Niet alleen in de wijkaanpakken staan voor een uitdaging, ik kan nog zo een aantal andere opgaven in de gebouwde omgeving noemen waar dit het geval is. Dit moeten we samen doen, alleen kunnen we dit niet. Samenwerking vraagt lef, over je grenzen heen durven te kijken, verplaatsen in de ander en soms ook meer geven dan nemen. Ik ben ervan overtuigd dat je zonder samenwerking deze opgave niet kunt realiseren. Zullen we het samen doen…?

 

Kim Hofhuis is clusterleider Nieuwe Energie Overijssel – Gebouwde Omgeving
e-mail: k.hofhuis@overijssel.nl

Kim Hofhuis