Home Actueel Blog #3 Samen sneller stappen zetten

16 juli 2020

Blog #3 Samen sneller stappen zetten

Door Dicky van Keulen, projectleider cluster Bedrijven & Industrie

Wat gebeurt er als je een groep bedrijven met regelmaat bij elkaar zet, die als belangrijkste overeenkomst hebben dat ze veel energie verbruiken en daar wat aan willen doen? Het Koploperproject is een van mijn favoriete projecten binnen Nieuwe Energie Overijssel. In mijn vierde jaar als projectleider ben ik nu bezig met de derde koplopergroep: grootverbruikers van energie die aan de slag willen met hun energiemanagement. Het zijn niet altijd koplopers, omdat ze alles al voor elkaar hebben. Het zijn koplopers, omdat ze echt aan de slag willen.

Goed van start

In het Koploperproject proberen bedrijven heel concreet aan de slag te gaan met energie besparen. We helpen ze daarbij met kennis, het uitwisselen van ervaringen en inzicht in de laatste ontwikkelingen. Dat doen we via werksessies, bedrijfsbezoeken, audits bij elkaar en directiebijeenkomsten. We starten altijd met de vraag wat het energiebeleid is van het bedrijf. Bedrijven die al een energiebeleid hebben, krijgen feedback om het beleid scherper of concreter te maken. Bedrijven die nog geen vastgesteld beleid hebben, krijgen tips, hulp en feedback om dit beleid te maken en te laten accorderen door de directie. Handig, want het geeft richting aan waar je je tijd en aandacht in mag steken.

Inzicht door data-analyse

Een belangrijk onderwerp van het koploperproject is data-analyse. Veel bedrijven hebben heel veel cijfers over energieverbruik, maar doen ze daar ook echt iets mee? Met de hulp van energieadviseur Stefan Walta krijgen de bedrijven inzicht in hun data en hoe je deze kunt analyseren. De bedrijven kijken bijvoorbeeld naar de hoeveelheid elektriciteit en gas die de diverse machines verbruiken. En welke factoren dat verbruik beïnvloeden, zoals de productiehoeveelheid. We brengen de factoren in beeld en bepalen wat de invloed is.

Energieverbruik voorspellen

Onlangs hebben we tijdens een sessie voor enkele bedrijven een formule gebouwd waarmee we het te verwachten energieverbruik konden voorspellen. Vervolgens konden we de formule loslaten op het werkelijk verbruik en de uitkomsten zichtbaar maken in een trendlijn. Wat was het mooi om te zien dat de dalende trend, die door een aantal maatregelen is ingezet, ook werkelijk en aantoonbaar terugkwam in de grafiek. Is dat nou belangrijk, zo’n grafiek? Ja! Want daarmee kun je aantonen dat het zin heeft wat je doet, dat de maatregelen effect hebben en dat het dus loont om hieraan te werken. In kilowatturen (kWh) en dus euro’s.

Van elkaar leren

Naast kennis delen en inzicht geven in de laatste ontwikkelingen, is het leren van elkaar ook een belangrijk onderdeel van het koploperproject. Tijdens de gezamenlijke sessies, maar ook daarbuiten. Bedrijven maken onderling afspraken om bij elkaar te komen buurten. Om ervaringen te delen over bepaalde systemen of meters en te kijken hoe andere bedrijven bijvoorbeeld data verzamelen.

Samen sneller stappen zetten

Om terug te komen op de eerste vraag bovenaan deze blog. Het Koploperproject levert, ondanks de beperkingen vanwege corona, een waardevol netwerk op van collega’s bij andere bedrijven die met dezelfde vraagstukken zitten. Samen worden sneller mooie stappen gezet om slimmer om te gaan met energie!

Dicky van Keulen

Dicky van Keulen is projectleider voor het cluster Bedrijven & Industrie van Nieuwe Energie Overijssel.

Email: D.v.Keulen@overijssel.nl

Mobiel: 06-10432094