Home Kennisplein Windbos

18 oktober 2021

Windbos

Met wind meer ruimte voor natuur

In Overijssel leven we met meer dan 1 miljoen mensen op nog geen 3,5 duizend vierkante kilometers. Onze ruimte is schaars, dus moeten we heel bewust keuzes maken hoe we deze inrichten. De energietransitie, natuur, wonen, werken en recreëren maken namelijk allemaal aanspraak op dezelfde ruimte.

 

Voor het stimuleren van recreatie en biodiversiteit zijn er meer bossen nodig en om onze energiedoelstellingen voor 2050 te kunnen behalen zijn er verschillende soorten van duurzaam opgewekte energie nodig. Door deze twee thema’s te combineren is het concept Windbos ontstaan, waarmee we de transitie naar een duurzame maatschappij realiseren en de klimaatverandering terug kunnen dringen.

Combinatie windturbines en nieuw bos

Met een Windbos combineren we windturbines met de aanplant van nieuw bos. Hierin kunnen we wandelen en spelen, maar kunnen we ook oude landschapselementen herstellen en zijn er combinaties van bos en landbouw mogelijk én we wekken duurzaam nieuwe energie op! Gezien de omvang van deze ambities en het feit dat deze meerdere opgaven concurreren om dezelfde ‘beschikbare’ vierkante meters, is in de door Provinciale Staten vastgestelde investeringsimpuls energietransitie van maart 2020, de combinatie van grootschalige opwek met bosaanleg benoemd als een kansrijk concept. Hierbij zijn middelen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden.

Meer informatie

Bij de opstart van een Windbos bieden Nieuwe energie Overijssel in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel ondersteuning aan gemeenten, ontwikkelaars of lokaal energie initiatieven. Samen gaan we kijken welke invulling we kunnen geven aan jouw vraagstuk. De energietransitie is een opgave van ons samen! Daarom komen we graag met joú in gesprek om kansen te versnellen door te verbinden!

 

Op 28 oktober wordt tijdens het symposium ‘Met wind meer ruimte voor natuur’ het volledige aanbod bekend gemaakt. Daarna zal het aanbod ook op deze pagina vermeld worden. Neem contact op met Mart Oude Egbrink via m.oudeegbrink@overijssel.nl of Leander Broere via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl