Home Kennisplein Innovaties die de energietransitie helpen versnellen

10 december 2020

Innovaties die de energietransitie helpen versnellen

Duurzame omgeving

Roofclix is een slimme, gemakkelijke en kosten effectieve manier om het binnenklimaat te regelen. Het bespaart energie, levert een bijdrage aan een duurzame omgeving en draagt op een comfortabele manier bij aan het leef- en werkklimaat. De ‘vader’ van Roofclix is Ton van Ulden, eigenaar van Sustainable Durable Systems BV. Dit Nederlandse bedrijf streeft naar oplossingen die echt bijdragen aan het verminderen van de impact van klimaatveranderingen waar de wereld mee te maken heeft.

Gecombineerd product

Ondanks de veelbelovende aspecten van het product is het vermarkten nog niet zo eenvoudig. Van Ulden:  Roofclix wordt verward met gewone isolatieproducten waarbij de isolatiewaarde de mate van isolatie beschrijft. Het probleem is dat de isolatiewaarde geen goede parameter is voor het beschrijven van de systeemwerking van het RoofClix-concept. De isolerende werking van RoofClix is niet constant, maar afhankelijk van de buitentemperatuur en de intensiteit van de invallende zonnestraling. In feite versterkt het RoofClix concept de werking van de bestaande isolatie in die situaties dat invallende zonnestraling tot grote temperatuurverschillen tussen de binnen en buitentemperatuur leidt.

Startteam

Roofclix is een goed voorbeeld waarvoor het Startteam ingeschakeld kan worden. Hans Scholten en Jaap de Boer maken onderdeel uit van dit team en zetten hun expertise in vanuit hun adviesbureau Energy Watch. “Wij hebben als Startteam de vraag gekregen of we het bedrijf ook konden ondersteunen met kennis en netwerk, zodat het product meer impact krijgt in de markt. Samen met dhr. van Ulden zijn we gestart met het maken van een technische- en markt analyse. Aan de hand van de resultaten is een ondersteuningsplan opgesteld,” vertelt Scholten. Eén van de adviezen was om de potentiële besparing van het product beter voorspelbaar  te maken voor klanten.

 

Het Startteam heeft daarvoor contact gezocht met Hogeschool Windesheim. In samenwerking met het lectoraat Energietransitie en studenten, wordt een verbeterd thermodynamisch model  ontworpen, dat getoetst  gaat worden aan de hand van metingen in  het lab en in de praktijk. Nieuwe Energie Overijssel heeft met de Overijsselse kennisinstellingen een nauwe samenwerking en kon hierdoor een langlopend meetprogramma opstarten. “Wat wij vanuit het Startteam doen is scherp kijken naar de techniek, eventuele verbeteringen daarop, het identificeren van de meest kansrijke Product-Markt-Combinatie, eventuele verbeteringen in de business case en het inzichtelijk maken van het voordeel voor de klant achter onze klant. Tenslotte biedt het Startteam ook ondersteuning bij het zoeken van strategische partners en het identificeren en aanvragen van geschikte subsidieinstrumenten.” vervolgt de Boer.

 

De toekomst

Het ingezette beleid van de overheid, gericht op duurzaamheid en versnelling van de energietransitie, heeft veel bedrijven op een positieve wijze in beweging gebracht. Met subsidies als de SDE++ is de businesscase voor het aanschaffen van bijvoorbeeld zonnepanelen veel gunstiger. Het voordeel van Roofclix is, dat het gecertificeerd brandwerend is, waardoor het een oplossing is voor daken waarop nu geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst vanwege verzekeringseisen tegen brand.  Daarnaast heeft de innovatie-scan van het Startteam aangetoond dat Roofclix bijdraagt aan een aangenaam binnenklimaat in gebouwen en daarbij veel energie kan besparen. “Ik sprak afgelopen donderdag een vereniging, met  meer dan 500 leden, die samen een zeer groot dakoppervlak vertegenwoordigen. Samen hadden ze een heel duurzaamheidsplan opgesteld. Hiermee is ook gelijk de impact van zo’n plan behoorlijk groot’” aldus van Ulden. Hij ziet nog veel mogelijkheden bij platte daken op scholen, buurthuizen, culturele centra, of rechtstreeks eigendom van diverse overheden. “ De toekomst ziet er goed uit. Hoe zonniger hoe beter,” sluit hij lachend af.

 

 

Ook hulp nodig?

Het Startteam van Nieuwe Energie Overijssel helpt bedenkers, ontwikkelaars, producenten en toepassers van energie-innovaties, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. De focus ligt hierbij op innovaties voor de gebouwde omgeving en het MKB en de industrie, maar energie-innovaties en initiatieven gericht op het reduceren van de CO2 uitstoot in het algemeen zijn ook van harte welkom.

 

Met een multidisciplinair team van deskundigen, met de nodige ervaring en expertise in alle facetten, helpen we start-ups en scale-ups verder te komen. De expertise wordt ingezet voor innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie voor de gebouwde omgeving en het bedrijfsleven.

Klik hier voor de folder over het Startteam.