Home Kennisplein FiDETT

6 oktober 2020

FiDETT

Energietransitie in fasen

Digitalisering in de wijk vereist inzicht in processtappen en digitaliseringsbehoefte. Deze stappen zijn van cruciaal belang in het begrijpen van de verschillende fasen in de energietransitie. Met het digitaliseren van verschillende processtappen kan er een duidelijk beeld van een wijk worden opgesteld waar de verschillende actoren van kunnen profiteren. Zo wordt informatie zichtbaar en kunnen we samen werken aan een vloeiende energietransitie.

 

Samenwerken

Om de samenwerking te verbeteren is FiDETT opgericht, een initiatief van het bedrijfsleven, de lokale overheid en de lokale onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Door het houden van workshops wordt de informatiebehoefte van de stakeholders in kaart gebracht en vervolgens de procesfasen uitgelicht. Dit helpt bij de ontwikkelingen van het fieldlab.

Doel

De Energietransitie is behalve een technische toch voornamelijk een procesmatige uitdaging, waarin samenwerking en communicatie tussen de verschillende partijen van cruciaal belang is. Het doel van het onderzoek is om de informatiebehoeftes en de hierop volgende data-uitwisselingen van de verschillende partijen in kaart te brengen over een procesmatig tijdsbestek. Deze informatiebehoeftes kunnen in de toekomst verwerkt worden in een virtuele versie.

Tijdens deze fase wordt er inzicht gegeven in de processen binnen een energietransitie-project van stakeholders die betrokken zijn, dan wel geraakt worden bij de energietransitie. Hoe stakeholders de situatie bemerken, welke informatie zij als relevant vinden, welke informatie zij mogelijk kunnen bieden aan anderen en welke informatie zij zelf juist nodig hebben vanuit anderen. Tevens is het doel om erachter te komen hoe de stakeholder zijn rol ziet in deze context en hoe zij voorzien dat een virtuele versie zou kunnen bijdragen aan keuzes in de toekomstige energiemix.

 

Aanpak

Voor het in kaart brengen van de verschillende procesfases die stakeholders doorlopen worden er verschillende interviews gedaan. Met elke stakeholder worden meerder betrokkenen uitgenodigd voor een interview. Deze interviews zijn semi-gestructureerd met een aantal secties en sub-thema’s, zoals  Hoe en door wie wordt een energietransitie project binnen uw organisatie gestart?, Welke fases doorloopt u van begin tot eind tijdens een energietransitie project?, Tijdens welke fases loopt u tegen belemmeringen aan en hoe kunnen deze opgelost worden? en Kan u tijdens bepaalde fases waardevolle informatie verstrekken aan andere stakeholders binnen het project?

Denk jij, of iemand binnen jouw netwerk, een waardevolle inbreng  te kunnen hebben aan dit onderzoek? Neem dan vooral contact met Karina Vink op.