Home Kennisplein Eenvoudig data gebruiken bij de transitie

19 januari 2021

Eenvoudig data gebruiken bij de transitie

Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie

DEGO (Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie) is een gebruiksvriendelijke dataverkenner speciaal ontwikkelt voor gemeenten door de VNG. DEGO helpt bij het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrijewijken. Zo is onder andere het aardgasverbruik, het bouwjaar en energielabel van de woningen en sociale karakteristieken in een wijk te zien.

 

De data is te downloaden, maar ook gevisualiseerd in kaarten en dashboards. Op die manier kan elke gebruiker kiezen hoe hij/zij graag inzicht wil krijgen in de data. In DEGO zijn nu verschillende tabbladen te vinden met gegevens die van belang kunnen zijn voor de Transitievisie Warmte. Op termijn worden ook data toegevoegd die van belang zijn voor de Wijkuitvoeringsplannen. DEGO sluit uiteraard aan bij de logica van de Leidraad van het ECW.

Ook data over energiearmoede

Het CBS heeft nieuwe datasets gepubliceerd over energiearmoede, deze geven inzicht in:

  1. Laag inkomen, hoog verbruik: het percentage huishoudens in een buurt dat een laag inkomen heeft en een hoog gasverbruik
  2. Energiequote: het percentage huishoudens in een buurt dat 8% of meer van het inkomen kwijt is aan de energierekening
  3. Financiële draagkracht: de financiële bezittingen van huishoudens met een koopwoning

 

De eerste 2 geven een indicatie van de plekken waar mensen in de knel kunnen komen als de gasprijzen stijgen, de laatste geeft aan of huishoudens in een buurt überhaupt geld beschikbaar hebben dat ze eventueel kunnen inzetten voor verduurzaming.

 

Bekijk DEGO (vng.nl)

Dit jaar worden 3 online demonstraties georganiseerd. Op 8 april, 3 juni en 8 september. Inschrijven kan hier: Online demonstratie Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving | VNG

 

Meer informatie bij:

Voor informatie over Aardgasvrije Wijken kun je terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving van Nieuwe Energie Overijssel.