Home Kennisplein Isolatie

6 juni 2023

Isolatie

Natuurvriendelijk isoleren

De noodzaak van woningisolatie is door de stijgende energieprijzen nog groter geworden. Maar wat veel woningeigenaren niet weten, is dat er door het isoleren regelmatig beschermde soorten worden gedood of verstoord, zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Ook verblijfplaatsen gaan verloren. Een aanpassing in het provinciale beleid maakt het mogelijk om deze belangrijke dieren beter te beschermen. Met een gemeentelijke ontheffing op grond van een pre-soortenmanagementplan kan woningisolatie op grote schaal doorgaan en blijven beschermde soorten behouden.

Lees het provinciebeleid en de FAQ
Lees meer over natuurvriendelijk isoleren