Home Actueel Vijf scholen één missie

18 december 2023

Vijf scholen één missie

‘Doe de dingen die je snelt kunt toepassen, impact hebben en niet duur zijn. En maak gebruik van het gratis ontzorgingsprogramma!’ Jan Kuijers is directeur van de Koning Willem-Alexanderschool, één van de vijf scholen met de Bijbel te Staphorst. Samen met zijn collega bestuurders werkt hij aan een goed en gezond binnenklimaat van de scholen én aan verduurzaming. Een ingewikkelde opgave waarbij hij en zijn collega’s dankbaar gebruik maken van het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

Spagaat

‘Vanuit de Bijbel en goed rentmeesterschap zijn we zuinig op de dingen die we hebben gekregen, zoals de natuur en elkaar. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers en leerlingen in een gezond gebouw kunnen werken. Daarom willen we wat doen aan de ventilatie en het binnenklimaat. Dat is niet vanzelfsprekend ook duurzaam en energiezuinig. Het voelt soms als een spagaat en alles hangt met elkaar samen. We zijn expert op het gebied van onderwijs, niet van gebouwbeheer. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld van het ontzorgingsprogramma.’

Verrassende inzichten

‘Het ontzorgingstraject zit goed in elkaar,’ vertelt Jan Kuijers. ‘We hebben met elkaar een ambitieworkshop gedaan om een gezamenlijke visie op te stellen. Vervolgens is gekeken naar hoe alle gebouwen in elkaar steken qua isolatie en energieverbruik. Dat leverde verrassende inzichten op. Zo zijn de nieuwste gebouwen niet direct de meest duurzame. Gebouwen met warmteterugwinning kunnen veel energie gebruiken.’

Ventilatie en verduurzaming

‘Stan Fritschy en Lars de Jonge stelden vervolgens een adviesnotitie op met alle stappen die we kunnen zetten om tot bijna energie neutrale gebouwen te komen. Passend bij onze visie en ambitie. Doordat alle scholen vanaf het begin samen optrekken, zitten we op één lijn. De gebouwen verschillen onderling, maar de aanpak is ongeveer gelijk. We pakken de isolatie aan waar nodig, zowel vloer en muur als dak. We willen zonnepanelen en isolerend glas plaatsen en een systeem dat goed verwarmt en koelt als dat nodig is. Sommige gebouwen hebben nog relatief nieuwe kachels. Het is niet duurzaam om die nu al te vervangen. Daarom gaan we nu nog niet voor helemaal energieneutraal. We gaan ook aan de slag met ventilatie, daar krijgen we van de rijksoverheid subsidie voor.’

Klaar voor uitvoering

Met hulp van het Ontzorgingsprogramma ligt er een overzichtelijk plan met maatregelen en kosten, klaar voor uitvoering. De scholen zijn in gesprek met de gemeente om te kijken wie wat gaat betalen. Jan Kuijers: ‘De gemeente is bezig met een Integraal Huisvestingsplan en dat loopt gelijk op met onze plannen. Ook de gemeente vindt duurzaamheid belangrijk. Ik heb alle vertrouwen in een goed vervolg. De subsidie voor ventilatie moeten we uiterlijk eind 2026 uitgeven en dat combineren we met de verduurzaming. Wat ons betreft kunnen we beginnen met de uitvoering!’

Benieuwd naar het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed? Lees meer.