Home Actueel ’t Volbert werkt aan (sociale) duurzaamheid

19 april 2022

’t Volbert werkt aan (sociale) duurzaamheid

Vijftig jaar geleden werd in Enschede een nieuwe wijk gebouwd: Stokhorst. Kocht je er een woning, dan moest je 1.000 gulden betalen. Met dat geld werden verschillende voorzieningen aangelegd: een binnenzwembad, tennisbaan en een kabelinstallatie voor radio en tv. Een oude boerderij werd aangekocht om als wijkcentrum te dienen. Wijkcentrum ’t Volbert is nog steeds een gebouw van en voor de wijk. Maar er valt veel meer uit te halen en er is werk aan de winkel qua verduurzaming.

Ferry Dragstra is voorzitter van ‘t Volbert en ziet de grote potentie van het wijkcentrum. ‘Het is een plek waar verenigingen en clubs gehuisvest zijn. Maar er is zoveel meer mogelijk. Dagbesteding voor jongeren- en ouderenzorgorganisaties kunnen we uitbreiden, zakelijke bijeenkomsten, feesten of wat drinken op het terras. Bij ons kunnen mensen uit en buiten de wijk elkaar ontmoeten.’

Toekomstbestendig worden

De steeds hoger wordende exploitatiekosten is een belangrijke reden om te kijken of ’t Volbert kan verduurzamen. ‘De boerderij is 120 jaar oud. In het verleden is het zwembad verkocht aan de gemeente. De opbrengst is gebruikt om de boerderij te renoveren en van een nieuw dak te voorzien. Maar dat is niet voldoende. We betalen 20.000 euro aan energiekosten per jaar. Dat kunnen en willen we niet doorbereken aan de verenigingen die bij ons huren en uit vrijwilligers bestaan. Als we nu niks doen aan onze energiekosten, dan moeten we over vijf jaar verkopen. We willen de energiekosten minimaal halveren en ’t Volbert toekomstbestendig maken.’

Grote plannen

Via de website van de provincie Overijssel kwam Ferry in contact met het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Inmiddels is er een energiescan gedaan en zijn er gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om te verduurzamen. Ferry: ‘Het gebouw heeft dikke muren zonder spouw en isolatie. Dat maakt verduurzamen een uitdaging. Er zijn wat schetsen gemaakt. We willen een gedeelte aanbouwen. Dan hebben we meer ruimte en kunnen we die zijde isoleren. Daarnaast willen we een muur vervangen voor een glazen wand van triple-glas, wat nog beter isoleert dan een spouw. Het geeft meer licht en we kunnen het terras van de theetuin er makkelijker bij betrekken. Als we dan toch gaan verbouwen, kunnen we het maar beter goed aanpakken. Het ontzorgingsprogramma helpt ons met het in kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden. En ook met de financiën, zoals subsidiemogelijkheden.’

Draagvlak

Ferry heeft grote plannen met het wijkcentrum. Maar of deze allemaal tot uitvoering gaan komen hangt voor een groot deel af van het draagvlak. ‘De wethouder is positief, maar we zijn ook afhankelijk van de nieuwe coalitie en de staddeelcommissie. En we hebben de steun nodig van de bewoners van de wijk. Wat veel inwoners van Stokhorst niet weten, is dat ze lid zijn van ’t Volbert. Omdat de eerste inwoners 1.000 euro betaalden. Iedereen mag meedenken over ’t Volbert en ik nodig iedereen uit om dit te doen.’ Voor de zomer organiseert ’t Volbert met het ontzorgingsprogramma een ambitieworkshop om na te denken over wat ze willen met het wijkcentrum en wat ze willen qua duurzaamheid. Mensen van de gemeente en de wijk zijn welkom om hieraan deel te nemen. ‘We hebben nog een lange weg te gaan, maar doen het stap voor stap. Vanuit een goed verbinding met de wijk willen we plannen maken om ‘t Volbert klaar te maken voor de toekomst. Een duurzame toekomst.’

Kunnen we jou helpen bij het verduurzamen?

Ben jij eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed en kun jij, net als ‘t Volbert, hulp gebruiken bij het verduurzamen van jouw gebouw(en). Neem contact met ons op via email ontzorgingsprogramma@overijssel.nl. Of schuif eens aan bij ons online inloopuur, iedere laatste donderdag van de maand.