Home Actueel Lars de Jonge: het duurzame geweten

28 maart 2023

Lars de Jonge: het duurzame geweten

Tijdens zijn opleiding werd Lars de Jonge klaargestoomd om als ontwerper producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. ‘Eigenlijk bleek dat niet helemaal bij mij te passen. Ik geef niet zo veel om materiele zaken en sta best sober in het leven. Maar duurzaamheid en circulariteit waren nog geen standaard thema’s in het vak van industrieel ontwerper. Er werd in de praktijk in de industrie vaak nog onvoldoende nagedacht over afval, hergebruik en energieverbruik. Dat is in de loop der jaren wel veranderd. Er is veel meer kennis en bewustzijn. Een interessante ontwikkeling. En dus heb ik er mijn werk van gemaakt.’

Een goed gevulde rugzak

Lars werd het ‘duurzame geweten’ van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Hij adviseerde met name nieuwbouwprojecten op het gebied van energieverbruik en materialen. Later begeleidde hij maatschappelijke organisaties zoals gemeenten en de zorgsector bij de verduurzaming van bestaande vastgoedportefeuilles. Een goed gevulde rugzak om begin dit jaar mee te starten als projectfacilitator bij het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

Hebben we het nou nog over led?

‘De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van duurzaamheid. Maar ook weer niet. Als ik eerlijk ben, vind ik de stappen die we zetten vaak nog beperkt. We zijn al jaren bezig en we hebben het nog steeds over ledlampen en beter isoleren. Inmiddels mag je wel verwachten dat dat de norm is. Dat heeft volgens mij ook te maken met hoe we aankijken tegen kosten en opbrengsten en de keuzes die we daarbij maken. Het geld staat vaak nog steeds boven andere waarden, zoals duurzaamheid. Maar als we het leuk willen houden op aarde, dan moeten we andere keuzes maken. En dat is lastig. Ik probeer binnen de mogelijkheden die ik heb, hier een kleine bijdrage aan te leveren.’

Verduurzaming realiseren met beperkte middelen

Als projectfacilitator helpt Lars vastgoedeigenaren vooral bij de technische en financiële aspecten van verduurzamen. ‘Als eerste helpen we organisaties met het bepalen van de stip op de horizon: wat is de ambitie op het gebied van duurzaamheid. En we bekijken welke maatregelen mogelijk zijn door middel van een verduurzamingsadvies. Vervolgens help ik organisaties dit om te zetten naar een plan van aanpak voor de uitvoering. Welke keuzes maak je qua techniek en hoe kun je dit financieren? Maatschappelijke organisaties zitten over het algemeen niet ruim in de middelen. Dus het is een uitdaging om te kijken hoe je met beperkte middelen toch zo veel mogelijk kunt bereiken.’

Stappen zetten

Zijn werkwijze omschrijft Lars als pragmatisch en persoonlijk. ‘Ik ga graag aan tafel met de eigenaar om samen een concreet plan te maken. Hoe gaan we het aanpakken, wat is haalbaar en wat niet. Ik zie graag binnen afzienbare tijd resultaat. En het hoeft niet altijd het ultieme resultaat te zijn, als we maar stappen zetten waar de eigenaar mee geholpen is.

Hulp van Lars?

Neem contact op via ontzorgingsprogramma@overijssel.nl of kijk op de pagina van het ontzorgingsprogramma. Wij gaan graag in gesprek om te kijken hoe we kunnen helpen!