Home Actueel Samen werken aan de energietransitie

12 juli 2020

Samen werken aan de energietransitie

In gesprek met Evelien Zinkweg, Wethouder van de gemeente Oldenzaal, over de energietransitie

In Noordoost Twente werken de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen aan de energietransitie binnen het platform ‘Energie van Noordoost Twente’. De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom wordt er binnen Noordoost Twente nauw samengewerkt; bundelt men de kennis, worden lokale initiatieven geïnitieerd en gefaciliteerd op het gebied van duurzame energie. Evelien Zinkweg zit namens gemeente Oldenzaal in het bestuur van dit Platform en werd geïnterviewd over   .

Wat zie je als de grootste uitdaging op het gebied van duurzaamheid?

De grootste uitdaging is om onze inwoners en ondernemers bewust te maken van de noodzaak en hen aan te zetten om in actie te komen.

Wat vind je van de samenwerking in Noordoost Twente? 

We werken nu een aantal jaren samen op het gebied van de energietransitie en ik vind het zeer waardevol. De kennis die er binnen het team bestaat helpt ons allemaal om goed en efficiënt besluiten te nemen op het gebied van de energietransitie. Er is de laatste tijd veel op ons af gekomen en er komt nog veel meer op ons af. En als we allemaal hetzelfde moeten doen, dan is het naar mijn mening slim (en misschien zelfs heel logisch) om samen te werken.

Wat wordt er binnen de gemeente Oldenzaal gedaan?

We zijn al een aantal jaren bezig om inwoners en ondernemers te stimuleren om in actie te komen. Dit doen we door kennis te delen (bijvoorbeeld via het energieloket of wooncoaches); door te stimuleren (middels groene leges) en door zelf het goede voorbeeld te geven (gemeentelijke gebouwen verduurzamen).

Er zijn binnen de gemeente Oldenzaal verschillende duurzame initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld DichtbijDuurzaam en Boeskoolstroom, die ons helpen om de doelen te bereiken. Dit zijn waardevolle partners, want we moeten dit samen doen.

Welke duurzaamheidsmaatregelen heb je zelf getroffen?

Na de aankoop van onze woning (in 2016) hebben we besloten om gefaseerd onze woning te verduurzamen. In de eerste plaats was dat het isoleren van de spouwmuur. Vervolgens hebben we ons dak volledig vol laten leggen met zonnepanelen. En onlangs hebben we onze oude ketel en boiler vervangen door een energiezuinige ketel.

Ook rijden mijn man en ik in een elektrische auto (de één volledig, de ander hybride), wat erg goed bevalt. Maar nog beter is natuurlijk het pakken van de fiets als dat mogelijk is.

Is er nog iets dat je anderen zou willen zeggen?

We hebben de komende jaren een flinke opgave op het gebied van de energietransitie. Er zijn al vele initiatieven in de samenleving die we verder moeten brengen. Dit kan alleen als we samenwerken met ondernemers en inwoners. Dus kijk vooral zelf wat jij kan betekenen en kom in actie!