Home Actueel Continu stappen blijven zetten

10 oktober 2023

Continu stappen blijven zetten

Goed onderwijs is prioriteit voor Ieder Kind Telt. Maar de stichting, met 11 basisscholen in de gemeente Hellendoorn, heeft ook veel aandacht voor duurzaamheid. Mede door aanjager en facilitair manager Ron Brouwer. ‘We hoeven geen koploper te zijn. Maar we willen bijdragen aan het milieu en hebben een voorbeeldfunctie. Daarnaast heeft het voor ons ook een educatief aspect.’

De eerste stapjes

Ieder Kind Telt is al langer bezig met verduurzaming. De eerste stapjes worden gezet bij de aanpak van het binnenklimaat van drie scholen. Ron vertelt: ‘Met de Suvis-regeling worden De Schaapskooi, De Ark en de Marijkeschool aangepakt. Voor het verbeteren van de ventilatie moeten de plafonds open. We passen gelijk energiebesparende ledverlichting toe. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de Geld Terug Actie van de provincie. We willen veel doen, maar we hebben niet alle middelen. Waar we kunnen, maken we gebruik van subsidie en we vinden dat de gemeente ook een rol heeft.’

Samen optrekken met gemeente

Via Duurzame Scholen Overijssel, een project van de provincie en voorloper van het ontzorgingsprogramma, kreeg de stichting een aantal jaren geleden een energiecoach. Die onderzocht de mogelijkheden van twee scholen: De Veenbrug in Daarlerveen en De Ark in Daarle. ‘Een bouw- en adviesbureau maakte vervolgens een verdiepingsslag,’ vertelt Ron. ‘Daaruit bleek dat De Ark geschikt was om te verduurzamen. Het is een multifunctionele accommodatie, te groot voor ons alleen. Mede met hulp van het ontzorgingsprogramma zijn we in gesprek met de gemeente. Om te kijken hoe we het gebouw beter kunnen gebruiken, kleiner kunnen maken voor ons en verduurzamen. De bibliotheek, peuterspeelzaal, bso en GGD zaten al in het gebouw, maar met eigen ruimten. Nu hebben we de functies geïntegreerd en is er spraken van medegebruik.’ De stichting en de gemeente hebben afgesproken allebei de helft van de verduurzaming te betalen.

Nu verduurzamen

De gemeente is economisch eigenaar van de gebouwen. De stichting is juridisch eigenaar. Het is dus belangrijk dat ze samen optrekken. En dat doen ze door gezamenlijk een Integraal Huisvestingsplan (IHP) te maken voor de langere termijn. En als het nodig is, worden bepaalde projecten naar voren gehaald. Zoals de verbouwing van De Ark en nieuwbouw van De Veenbrug in 2025. Naast het IHP wil Ieder Kind Telt stappen blijven zetten om te verduurzamen. Ron: ‘Daarom hebben we dit jaar het ontzorgingsprogramma gevraagd om een ambitieworkshop te organiseren voor de RvT, bestuurder, MR en leerkrachten. Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar duurzaamheid. Door hierover het gesprek te voeren, konden we speerpunten vaststellen. We weten nu veel beter wat we willen en welke richting we op gaan.’

De daad bij het woord

Een concreet resultaat van de ambitieworkshop was het project zonnepanelen. ‘We hebben met elkaar afgesproken dat we komend jaar twee scholen voorzien van zonnepanelen en het jaar erop weer twee of drie scholen. Een integrale aanpak per gebouw, zoals we nu bij De Ark doen, is natuurlijk het beste. Zowel de binnenkant als de buitenkant goed aanpakken. Maar we willen continu stappen blijven zetten. Zodat we niet alleen zeggen dat we verduurzaming belangrijk vinden, maar het ook kunnen laten zien.’

Meer weten over het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed? Lees meer.