Home Actueel Warmtebaan Enschede gaat 4 miljoen m3 aardgas besparen

22 maart 2018

Warmtebaan Enschede gaat 4 miljoen m3 aardgas besparen

Ennatuurlijk start in april dit jaar met de aanleg van de Warmtebaan Enschede. De Warmtebaan is een bijna zes kilometer lange uitbreiding van het bestaande warmtenet, dat draait op warmte van Twence. Dankzij de uitbreiding kan een groter deel van de stad gebruik maken van deze warmte. Ook verbindt de Warmtebaan de (nu nog aardgasgestookte) warmtenetten in Roombeek en Tattersall met Twence. Daardoor krijgen deze netten duurzamere warmte en dat levert een besparing op van 4 miljoen m3 aardgas per jaar.

Warmte Twence helpt bij bereiken energiedoelstellingen Overijssel

 

 

Twence verwarmt op dit moment al zo’n 5.500 huishoudens en ruim 180 bedrijven, waaronder Universiteit Twente en het stadion van FC Twente. Twente produceert deze warmte bij de verbranding van afval. Daarnaast heeft Twence een bio-energiecentrale, waar met het verbranden van biomassa (afvalhout) elektriciteit wordt opgewekt. Deze centrale wordt momenteel omgebouwd, waardoor deze ook warmte kan leveren. Daarmee verdrievoudigen ze de energie-opbrengst van de centrale uit vrijwel dezelfde hoeveelheid brandstof. De extra warmte wordt dus gebruikt om de op de Warmtebaan aangesloten woningen en bedrijven te verwarmen.

 

Daarmee draagt de Warmtebaan bij aan de doelstelling van het programma Nieuwe Energie Overijssel om de warmtevoorziening te verduurzamen en in 2023 in elk geval 10 PJ aan energie uit biomassa te halen. Dankzij de Warmtebaan kunnen immers de ruim 1.800 woningen en 16 bedrijven in Roombeek en Tattersall én de bewoners van de Alphatoren (een groot appartementencomplex in het centrum) overstappen van verwarming op aardgas naar verwarming op biomassa. Ook is het mogelijk dat in de toekomst andere gebouwen in het centrum aangesloten worden op duurzame warmte van Twence via de Warmtebaan. Zo zet Enschede een stap in de richting van een aardgasvrij stad.

Planning

Naar verwachting duurt de totale aanleg van de Warmtebaan Enschede maximaal 2 jaar. Volgens planning worden de Alphatoren en Tattersall eind 2018 verwarmd met de duurzame warmte van Twence. In 2019 volgt de wijk Roombeek.