Home Actueel Terugblik Koploperdiner

13 december 2018

Terugblik Koploperdiner

De Energie Koplopersgroep Overijssel is in 2017 van start gegaan met daarin 8 bedrijven die veel energie verbruiken. De directeuren en eigenaren van deze bedrijven inspireren elkaar tijdens een jaarlijks diner. Onlangs vond het tweede Koploperdiner plaats. De 1sessie stond in het teken van kennismaken en ambities. Tijdens deze 2e bijeenkomst presenteerden de deelnemers de stand van zaken aan elkaar.

Flevonice

Flevonice heeft de afgelopen tijd verschillende dingen gedaan om te verduurzamen. Zoals:

  • Het korter maken van de schaatsbaan (van 5 naar 3 kilometer);
  • Het opwekken van stroom door middel van zonnepanelen;
  • Overige stroom wordt groen ingekocht.

Het doel is om het areaal zonnepanelen fors uit te breiden tot 35 MW opgesteld vermogen. Op het verbruik van energie door de koelmachines heeft Flevonice beperkt invloed. Temperatuur, wind, zon, regen, luchtvochtigheid en aantal bezoekers hebben namelijk enorme invloed op de benodigde hoeveelheid energie. Flevonice concentreert zich nu op het begeleiden van de ijsmeesters, de menselijke factor. Hoe kun je de machines zo efficiënt mogelijk laten draaien.

Sportbedrijf Deventer

Sportbedrijf Deventer heeft al diverse maatregelen uitgevoerd. Zoals de installatie van zonnepanelen, het benutten van restwarmte van de ijsbaan voor het verwarmen van het zwembad en afdekken van baden. Een belangrijke stap was het contract met WDWontwikkeldbeheer: zij beheren de installaties tegen vooraf vastgestelde normen en bedragen. Dat houdt beide partijen scherp. De grote uitdaging is om van achteraf meten naar vooraf sturen te komen.

Deelname aan de Koplopergroep heeft de bewustwording binnen het bedrijf vergroot en heeft de focus op monitoring en controlling verbeterd. Die focus ligt nu meer op installaties waar de meeste energie wordt gebruikt. Met deze nieuwe inzichten kunnen de afspraken met de partners veel scherper worden en is de samenwerking daardoor ook sterker geworden. Zo is WDW een aantal malen mee geweest naar de werksessies om samen te werken aan het energiemanagementsysteem. Het blijkt in de praktijk best lastig om inzicht te krijgen in alle technische verbruiken. Het kunnen sparren met collega’s van andere bedrijven levert een waardevol netwerk op. Voor het Sportbedrijf Deventer is het de uitdaging om te blijven investeren in verduurzaming en om daar ook de gasten bij te betrekken.

Verzingerij Twente

Verzinkerij Twente heeft een hectisch jaar achter de rug. Vorig jaar hebben 2 nieuwe jonge directeuren het bedrijf overgenomen. Het achterstallige onderhoud is weggewerkt en er is nieuw personeel aangetrokken. De grootste hectiek is voorbij en nu zetten ze in op meten en het analyseren van de verkregen data. Daarvoor heeft de Verzinkerij verplaatsbare sensoren gehuurd om te kunnen meten.
Zo valt bijvoorbeeld op dat in het weekend, tijdens stilstand, toch nog veel energie wordt verbruikt. Nu kijk ze waar dat in zit en of ze daar op kunnen besparen. Het bedrijf zet nu in op standaardiseren en bewustwording van het personeel. Dit gebeurt o.a. door het visualiseren van informatie. In de Koplopergroep is het bewustzijn ontstaan om na te denken over wat je meet en wat je met de data doet.

Auping

Auping heeft in 2010 het pand op de huidige locatie grondig verbouwd. Nu hebben zij een fabriekspand met label A. In de productie is flink bespaard op water, gas en elektriciteit. Besparen blijft een belangrijk speerpunt. Binnenkort zullen ze zonnepanelen plaatsen.
Auping werkt met een eigen data-analyse systeem. Met de andere Koplopers heeft Auping met name nagedacht over wat het (nieuwe) systeem aan data moet analyseren, welke indicatoren benut kunnen worden en welke invloedsfactoren er zijn.
Oplossing voor gas wordt gezocht in biogas (concrete mogelijkheden in de buurt) en waterstof. Dat is nog pril.
Opvallend is dat het duurzame bedrijfsvoering van Auping ook de juiste mensen aantrekt. Vooral jonge mensen vinden een duurzaam bedrijf fijn om voor te werken en stellen daar ook eisen aan (alleen een elektrische lease auto). Duurzaam produceren levert ook voordelen in de aanbesteding: bedrijven vragen daarin om duurzame bedden. Auping concentreert zich verder op het circulair maken van de producten. Kom meer te weten over koploper Auping.

Bolscher

De directeur en eigenaar van Bolscher meer dan vlees is jarenlang zelf de aanjager geweest van de groep die het thema duurzaamheid trok in het bedrijf. Het dreef daardoor ook op hem. Nu neemt hij afstand en legt de verantwoordelijkheid bij een klein clubje. En dat gaat heel goed. Mensen melden zich aan, zij willen daar ook aan deelnemen. De directeur gaat nu zijn aandacht richten op de eiwittransitie.
Budget voor energiebesparing was, aan de start, 200K. De winst van verduurzamen wordt hier aan toegevoegd en nu is het budget 280K. CO2-neutraal je producten afleveren levert inmiddels ook voordelen op in de keten, bij aanbestedingen. En bij toegang tot de binnenstad. Ook Bolscher heeft de ervaring dat jonge mensen makkelijk meegaan in het verduurzamen bijvoorbeeld in het wagenpark (elektrisch rijden).

Bolscher heeft de audit als heel waardevol ervaren: niemand in het bedrijf was ooit op de gedachte gekomen om de ketel te isoleren, omdat het zo lekker warm was in het ketelhuis. Een buitenstaander wijst je dan op de verspilling. Nu is de ketel is geïsoleerd. Verder heeft het meten ook inzicht gegeven: waar zien we uitschieters en hoe komt dat dan.

Boessenkool

Boessenkool werkt projectmatig. Er kan niet eenvoudig data verzameld worden die vergelijkbaar is met een norm. Instellingen van machines, het aantal uren dat ze draaien en op welke belasting zijn daardoor voortdurend anders. Het monitoren en meten gebeurt daar waar het kan. Daarbij werd ontdekt dat de koeling en verwarming soms tegelijk draaiden. Dat is nu technisch onmogelijk gemaakt. Maar het draait ook vooral om bewustwording bij mensen. Zo gebruikt de hydrostaat (een lager) van de machines veel energie. Er wordt nu gestuurd op het uitzetten van deze hydrostaat als deze niet meer nodig is.

Andere maatregelen zijn o.a. het plaatsen van zonnepanelen (de SDE subsidie is goedgekeurd) en ledverlichting. Verder zouden de oude bedrijfspanden geïsoleerd moeten worden. De kantooruitbreiding die nodig is, wil Boessenkool graag CO2-neutraal uitvoeren. Maar om dit gefinancierd te krijgen bij de bank is erg lastig. Niet de uitbreiding, wel de kosten voor CO2-neutraal.
De duurzaamheid van Boessenkool zit vooral in de producten:

  • Een vliegwiel om schommelingen in het elektriciteitsnet op te vangen;
  • Recycling van spuitbussen. Jaarlijks worden er 18 mlrd spuitbussen weggegooid en daarvan gaan er 80% in de stort. In Amerika is er een grote vraag naar deze, door Boessenkool ontwikkelde, machine;
  • Een machine om een soort steenkool te maken uit afval: hier is grote vraag naar in de vluchtelingenkampen in Bangladesh. Financiering is lastig dus hulp is gevraagd bij de Rijksoverheid (RVO en FMO) die het een interessant project vinden. Het op elkaar afstemmen van de verschillende subsidievereisten is echter een groot aandachtspunt.

Krehalon en Ardagh hadden concern verplichtingen waardoor zij niet aanwezig waren.