• Kleine mestvergisters kunnen weer financieel uit dankzij passende subsidie

    Energie winnen uit mest, het is één van de manieren waarop op veel plekken in Overijssel al duurzame energie wordt opgewekt. Zulke initiatieven zijn...