• Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence van start

    Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot...

  • Overheid stimuleert productie groen gas

    De Rijksoverheid stimuleert de productie van groen gas uit bijvoorbeeld gft-afval, mest en slib. Het is namelijk CO2-neutraal. Om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te...