Home Actueel Subsidie voor MKB’ers die samenwerken in MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

17 mei 2018

Subsidie voor MKB’ers die samenwerken in MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

De wereld verandert

Ook in Overijssel zien we dat de (energie)opgaven van vandaag vragen om een nieuwe aanpak. Daarom is innovatie nodig; met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Energie-innovatie zorgt op korte termijn voor kostenbesparing en op lange termijn draagt de ontwikkeling van nieuwe technieken bij aan de transitie naar een CO2 arme Nederlandse energiehuishouding.

Op 2 juli 2018 opent de provincie Overijssel de subsidieregeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Deze subsidie is bedoeld voor MKB’ers die binnen een MIT-R&D-samenwerkingsverband samenwerken aan innovatieprojecten op het gebied van Research en Development (industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling) binnen één van de volgende topsectoren: High Tech Systemen en Materialen en ICT, Agro en Food, Life Science and Health, Chemie, Energie en Biobased Economy en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling leest u op de website van de provincie. Vragen? Neem contact op met subsidieloket van de provincie via: subsidie@overijssel.nl of 038 499 8380.