Home Actueel Onderzoek naar kansen om duizenden huurwoningen in Zwolle te verwarmen met aardwarmte

31 mei 2018

Onderzoek naar kansen om duizenden huurwoningen in Zwolle te verwarmen met aardwarmte

Onderzoek naar kansen om duizenden huurwoningen in Zwolle te verwarmen met aardwarmte

Overheden en woningcorporaties sluiten overeenkomst op Congrestival Nieuwe Energie Overijssel

Duizenden huurwoningen in Zwolle kunnen mogelijk worden verwarmd met aardwarmte. De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en de Zwolse woningcorporaties DeltaWonen, SWZ en Openbaar Belang onderzoeken de mogelijkheid om de woningen aan te sluiten op een warmtenet dat wordt gevoed met aardwarmte. Aardwarmte is een schone energievorm. Door de huurwoningen niet langer te verwarmen met aardgas kan 8-10 miljoen kubieke meter aardgas worden bespaard, waarmee zo’n 15 miljoen kilo CO2 minder vrijkomt. Tijdens het Congrestival Nieuwe Energie Overijssel op 31 mei ondertekenden de deelnemende partijen een intentieovereenkomst.

Aardwarmte alternatief voor aardgas

Woningen gebruiken ongeveer een derde van alle energie in de provincie. Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren is om een alternatief te vinden voor aardgas, nu de gaskraan in Groningen de komende jaren helemaal dicht gaat. Aardwarmte is een van de nieuwe energievormen die kan worden benut ter vervanging van het Groninger aardgas.

Eind 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning verleend voor aardwarmte aan de gemeente Zwolle. Hiervoor zijn kansen in Zwolle-Noord. Het onderzoek moet in beeld brengen of de potentie van aardwarmte in Zwolle-Noord inderdaad kan worden benut en hoe de businesscase van zo’n project eruit moet zien. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om rijkssubsidie te krijgen. Voor de corporaties SWZ, Openbaar Belang en DeltaWonen is aansluiting op aardwarmte een kans om hun woningbezit te verduurzamen. Zij spreken de intentie uit om afnemer te worden van de opgewekte aardwarmte.

Voor inwoners van de Zwolse wijken Aa-landen, Holtenbroek en Stadshagen en andere belangstellenen is er op woensdag 6 juni om 19.30 uur een informatieavond over aardwarmte. Deze wordt gehouden in wijkcentrum De Bolder (Aa-landen).

Congrestival in teken van wijkaanpak

De ondertekening vond plaats op ons Congrestival Nieuwe Energie Overijssel, dat was gericht op de energietransitie in wijken. Het gemeenschappelijke doel is om in 2021 voor elke wijk in Overijssel een plan te hebben hoe de wijk op termijn energieneutraal wordt. Dat vergt nauwe samenwerking tussen bewoners, bedrijfsleven, gemeenten, provincie, woningcorporaties en andere betrokken partijen. Belangen van inwoners staan daarbij voorop: betaalbaarheid, leveringszekerheid, gemak en verandering in de omgeving. Op het Congrestival konden partijen een kijkje bij elkaar in de keuken nemen. Succesvolle formules als Duurzaam Thuis Twente en de aanpak van Natuur en Milieu Overijssel voor lokale energie-initiatieven presenteerden zichzelf.