• ETGO Uitwisselingsuurtje: online inloopmoment voor gemeenten

    In dit maandelijks online uurtje staat een thema uit de warmtetransitie centraal. Dit laagdrempelige initiatief biedt gemeenten de gelegenheid om met elkaar in gesprek...

  • Missie 2026 sessie 3 (besloten)

    Van transitievisie warmte naar meer regie op warmte met een warmteprogramma. Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving helpt de gemeenten in Overijssel in een aantal stappen...