• Leerlab voor gemeenten: Het bereiken van ‘nog niet juist benaderde doelgroepen’

    Wil je effectiever communiceren met groepen bewoners die vaak over het hoofd worden gezien door gemeenten? Of merk je dat je bepaalde doelgroepen binnen...

  • Klimaatrechtvaardigheid: als gemeente bijdragen aan een eerlijke toekomst voor iedereen

    Als overheid die gemeenschapsgeld uitgeeft, bijvoorbeeld via subsidies, is het van groot belang om te begrijpen hoe we de kosten van klimaatbeleid eerlijk kunnen...