Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel || 21 mrt 2024 | Holstohus in Olst

Werkplaats West-Overijssel || 21 mrt 2024 | Holstohus in Olst

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project. Wil je weten wat we gaan doen? Meld je dan aan via onderstaande link. Je ontvangt dan vrijblijvend het programma. Tot snel in de Werkplaats!

 

Urgentie van wijkaanpak binnen gemeentelijke organisatie

De maatschappelijke gevolgen van netcongestie zijn groot, voor bedrijven en organisaties, voor de duurzaamheidsopgave en de woningbouwopgave. Maar hoe krijg jij jouw organisatie nu mee in deze opgave? Gemeente Deventer vertelt haar ervaringen en we hebben een leuke manier om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Met: Rachel Marty (Enexis) & Jurgen Schooremmer

 

TREX model & maatschappelijke kosten in het warmteprogramma

Tijdens de sessie gaan we samen aan de slag met het TREX model (Transitie Exploitatie model). In dit model kun je in de wijkaanpak van alle partijen de bestaande en toekomstige geldstromen in beeld brengen. Hiermee zie je de plussen en minnen, kun je aan knoppen draaien en effecten zichtbaar maken. Dit helpt bij het maken van realistische plannen. Ron Sint-Nicolaas van de gemeente Deventer zal een inleiding geven over het model en wat je er mee kunt. Vervolgens gaan we samen aan de slag met een casus vanuit Noaberkracht. Samen onderzoeken we hoe we het TREX model kunnen gebruiken ook in het kader van de nationale/maatschappelijke kosten berekening die gemaakt moet worden in het warmteprogramma.

Met: Ron Sint-Nicolaas

 

Groen Gas

Wat is de visie van Enexis op groen gas? Hoe voeden initiatiefnemers dit in in het gasnetwerk? Wat is de relatie met het warmteprogramma / de TVW? O.a. deze vragen komen aan bod tijdens deze sessie.

Met: Marieke Peterson, Enexis

 

Natuurvriendelijk isoleren: updates & vormgeven samenwerking

De provincie praat gemeenten bij over extra subsidiegelden voor het maken van (pre-)soortenmanagmentplannen en andere belangrijke ontwikkelingen. Vervolgens zullen Folbert Jansma van de gemeente Kampen en Evelien Verboom als kersverse coördinator Natuurvriendelijk Isoleren West-Overijssel de samenwerking tussen gemeenten binnen de opgave natuurvriendelijk isoleren verkennen en verder vormgeven. Na deze sessie ben je helemaal up-to-date en kunnen gemeenten met vereende krachten vooruit met het voorbereiden van een ontheffingsaanvraag op grond van een (pre-)soortenmanagementplan. 

Met: Hella Helsdingen, Folbert Jansma & Evelien Verboom

 

Financiële verdiepingssessie opzetten warmtebedrijf – Opvolging intervisie

Vervolgsessie op intervisie over het opzetten van een gemeentelijk/regionaal warmtebedrijf, gericht op het financiële aspect. Samen zoeken we antwoorden op financiële vragen en wisselen ideeën met elkaar uit.

Met: Expertiseteam Gebouwde Omgeving

 

Vernieuwing DBL Energieloket-website

Duurzaam Bouwloket werkt aan de vernieuwing van hun website. In de werkplaatsbijeenkomst willen we iedereen, die beleidsmatig of vanuit communicatie actief betrokken is bij het actueel houden van het gemeentelijke E-loket, bijpraten over de voortgang.  Dus ben je benieuwd welke keuzemogelijkheden er komen, welke voordelen de nieuwe website je straks beidt en hoe de overstap van informeren naar activeren vorm wordt gegeven? En wil je weten wat de overgang naar de nieuwe website aan inzet van de gemeenten gaat vragen? Kom dan naar de werkplaatssessie op 21 maart (13.00 uur Olst). 

Met: Roel de Groot (DBL) en Greet Ruitenberg

 

Energievisie: Toetsen leidende principes

Afgelopen februari zijn we in de werkplaats gestart met de Overijsselse energievisie. Eerst keken we naar bredere identiteit en ruimtelijke opgaven in jullie regio. Daarna zoomden we in op het energiesysteem van de toekomst, met de vraag: wat zijn voor het energiesysteem belangrijke aspecten? In aanloop naar deze nieuwe sessie in maart verwerken we alle opgehaalde input en formuleren we principes: belangrijke aspecten voor het energiesysteem in 2050.  We nodigen jullie graag uit voor het vervolg waarbij we terugkoppelen wat we aan principes hebben opgehaald. En we verrijken ze samen met jullie. Ook voor deze sessies nodigen we jullie uit om vooral ook je ruimtelijke collega’s mee te nemen!  

Met: Mart Oude Egbrink

Terugkomsessie nieuwe ambtenaren in de warmtetransitie

Deze besloten sessie biedt een platform voor ambtenaren die relatief kort werkzaam zijn in het veld van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Tijdens de sessie bespreken we recente ervaringen, vieren successen, bespreken uitdagingen en wisselen waardevolle kennis uit om zo succesvolle stappen te zetten in hun professionele traject.

Met: Expertiseteam Gebouwde Omgeving

 

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede 

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel

Holstohus
Jan Schamhartstraat 5
Olst

 

Aanmeldlink werkplaats

Via deze link krijg je de uitnodigingen in je agenda met informatie over het programma van de werkplaats. Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen.

  • Link naar de werkplaats in West-Overijssel
  • Link naar de werkplaats in Twente

Dit is wat we doen