Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel || 18 apr 2024 | Holstohus in Olst

Werkplaats West-Overijssel || 18 apr 2024 | Holstohus in Olst

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project. Wil je weten wat we gaan doen? Meld je dan aan via onderstaande link. Je ontvangt dan vrijblijvend het programma. Tot snel in de Werkplaats!

 

 

 

Bedrijventerreinen in het warmteprogramma 

Tijdens deze sessie gaan we bezig met het antwoord op de vraag: hoe wil je als gemeente in de periode 2026 – 2032 aan de slag met de warmtetransitie van de bedrijventerreinen binnen je gemeente? Deze vraag is relevant bij het opstellen van het warmteprogramma, de opvolger van de Transitievisie Warmte die uiterlijk eind 2026 opgesteld moet worden. Deze sessie is een aanvulling op het Missie 2026 programma, waar 10 gemeenten met ondersteuning van het Expertiseteam Gebouwde Omgeving samen optrekken bij het opstellen van het warmteprogramma.  

Met: Dicky & Patricia 

 

JUST RES: lokaal eigendom 

Lokaal eigendom invulling geven blijkt vaak lastig. Er is geen consensus over wat het betekent, er zijn verschillende belangen voor het realiseren van lokaal eigendom en er is soms sprake van ongelijkwaardige samenwerkingen. Deze interactieve sessie is georganiseerd door NMO en Wageningen Universiteit vanuit het JustRES project. Doel is om elkaars standpunten, verwachtingen en praktijkervaringen met betrekking tot lokaal eigendom te horen en te leren begrijpen om slagvaardiger aan lokaal eigendom te kunnen werken. Uitkomst van deze sessie is een inventarisatie van knelpunten omtrent lokaal eigendom én een slagvaardiger netwerk voor het realiseren van lokaal eigendom.
Een nieuwsgierige houding en een open oor voor elkaars standpunten zijn voorwaarden voor deelname aan deze sessie.

Met: Jordan Young (WUR) & Leander Broere (NMO) 

 

Samenwerking Energyboard & RES 

Het energynetwerk is van grote invloed op ontwikkelingen in stad en platteland. Om daar met elkaar grip op te krijgen wordt een Energyboard ontwikkeld. We nemen jullie mee in de ontwikkeling van dit Energyboard en willen met de deelnemers in gesprek over de relatie met de RES en specifiek met de werkgroep Netwerk. Doen we geen dubbel werk, wie gaat er over, hoe hou je elkaar betrokken?

Met: Karin & Tim 

 

Laadinfra bedrijventerreinen

De komende jaren zullen we op Overijsselse wegen niet alleen meer elektrische personenauto’s zien rijden, maar ook meer elektrische vrachtwagens.  Maar waar moeten deze vrachtwagens opladen, nu de fysieke ruimte én de ruimte op het stroomnet zo beperkt is? In deze sessie gaat NAL-regio Oost Nederland aan de slag om met jou te kijken wat er wél mogelijk is om laadinfrastructuur te realiseren. We kijken naar hoe je binnen de gemeentelijke organisatie dit onderwerp de juiste plek kan geven binnen de integrale opgave van de energietransitie en hoe je concrete vervolgstappen kan zetten, ondanks grootschalige netcongestie.
Denk je dat niet alleen jij, maar ook jouw collega’s over dit onderwerp moeten horen? Neem ze dan mee!

Met: Hilde Oudman en Thomas Weusthof 

 

VvE Leerlab (sessie 2): Archetypen en handreiking v1

Welk typen VvE zitten in jouw voorraad en met welke aanpak ga je per type aan de slag? In deze tweede sessie van het leerlab VvE’s kon je hierachter. Je leert waarom het verduurzamen van VvE’s op dit moment vastloopt en hoe aan de slag te gaan met interventies om dit te ondervangen. Maar ook welke vormen van – en daaraan verbonden voorwaarden – er zijn wat betreft financiering. Bij de ochtendsessie sluiten Joost Vlot (Energiefonds Overijssel) en Mark Bal (VvE-010 en BZK) aan.

Met: Max Koster & Niels Götz, Expertiseteam Gebouwde Omgeving 

 

Programmeringsafspraken RES 2.0

We halen met elkaar het net op van de programmeringsafspraken en bespreken de consequenties voor ons RES-bod. Vervolgens kijken we hoe we dit in de RES 2.0 een plek geven en wat er verder bij de RES 2.0 komt kijken.

Met: Karin Komdeur

 

Kleinschalige warmtenetten (sessie 1)

Vorig jaar heeft een RES-werkgroep nagedacht over gezamenlijke warmtethema’s. Daarbij is gekozen voor mini-warmtenetten. Grote warmtenetten zijn vaak niet haalbaar, en niet iedereen kan individueel aardgasvrij worden. Warmteadviseur Lieke Noij biedt haar hulp aan. Gemeenten kunnen in brede zin een beroep doen op haar kennis en kunde over mini-warmtenetten. Bijvoorbeeld met meedenken in de beginfase, voorlichting geven, of helpen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Met: Lieke Noij

Handboek sprintsessies bedrijventerreinen

Het afgelopen jaar hebben we samen gewerkt aan de subsidieaanvraag van de provincie bij het Rijk voor de bedrijventerreinen aanpak. We gaan werken met sprintsessies en geven daarna vervolg aan de ideeën met een sprintsubsidie zodat bedrijven een projectleider kunnen inhuren. Wij stellen expertise beschikbaar die deze projectleider kunnen helpen bij de uitvoering van de ideeën. 

Nieuw onderdeel is het ‘Train de trainer’ programma. Met dat programma willen we de kennis van het organiseren van sprintsessies lokaal borgen. Om dat goed te kunnen doen gaan we de kennis tot nu toe vast leggen in een Handboek. De eerste aanzet willen we op 18 april met jullie bespreken. Wat staat er goed en wat mis je. 

Met: Dicky & Ivo 

 

Aquathermie  

Hoe kunnen wij als gemeente aquathermie verder brengen?

Met: Jonas Dijkstra & Lieke Noij

 

 

 

 

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede 

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel

Holstohus
Jan Schamhartstraat 5
Olst

Aanmeldlink werkplaats

Via deze link krijg je de uitnodigingen in je agenda met informatie over het programma van de werkplaats. Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen.

  • Link naar de werkplaats in West-Overijssel
  • Link naar de werkplaats in Twente

Dit is wat we doen