Home Kennisplein Werkplaats Twente || 11 apr 2024 | ConnectU Campus

Werkplaats Twente || 11 apr 2024 | ConnectU Campus

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project. Wil je weten wat we gaan doen? Meld je dan aan via onderstaande link. Je ontvangt dan vrijblijvend het programma. Tot snel in de werkplaats!

 

Bedrijventerreinen in het warmteprogramma

Tijdens deze sessie gaan we bezig met het antwoord op de vraag: hoe wil je als gemeente in de periode 2026 – 2032 aan de slag met de warmtetransitie van de bedrijventerreinen binnen je gemeente? Deze vraag is relevant bij het opstellen van het warmteprogramma, de opvolger van de Transitievisie Warmte die uiterlijk eind 2026 opgesteld moet worden. Deze sessie is een aanvulling op het Missie 2026 programma, waar 10 gemeenten met ondersteuning van het Expertiseteam Gebouwde Omgeving samen optrekken bij het opstellen van het warmteprogramma.

Met: Dicky & Patricia

 

Hoe werken we samen in de Energyboard? (besloten)

In de Energy Board werken overheden en netbeheerders samen aan sneller bouwen, beter benutten en programmeren en prioriteren van regionale energie-infrastructuur. De samenwerking in de Energy Board is nog in ontwikkeling. In deze sessie gaan we gemeenten aan de slag om te bepalen hoe we onderlinge afstemming en samenwerking organiseren.

Met: Tim Lammers

 

RES: Dé grote uitdaging van de energietransitie is de arbeidsmarkt

Professor André Doree (Universiteit Twente) geeft een toelichting op de gehonoreerde subsidie aanvraag Leven Lang Ontwikkelen (LLO)  en schetst in het verlengde daarvan ook de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarkt & de energietransitie. Hij gaat in op dé twee grote uitdagingen in Twente. Ten eerste, als gevolg van de energietransitie is er in zowel de publieke als private sector een vergrote vraag naar voldoende goed geschoolde arbeidskrachten met zogenaamde ‘green en digital skills’. Ten tweede, is het belangrijk om een veel effectievere, digitale, inrichting van werkstromen te realiseren voor de energietransitie. Er is tijdens deze werksessie uiteraard voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Met: André Doree

 

Natuurvriendelijk isoleren: updates & vormgeven samenwerking gemeenten

De provincie praat gemeenten bij over extra subsidiegelden voor het maken van (pre-)soortenmanagmentplannen en andere belangrijke ontwikkelingen. Vervolgens zal Mark Hoksberg van de gemeente Hengelo de samenwerking tussen gemeenten binnen de opgave natuurvriendelijk isoleren verkennen en in gezamenlijkheid verder vormgeven. Na deze sessie ben je helemaal up-to-date en kunnen gemeenten met vereende krachten vooruit met het voorbereiden van een ontheffingsaanvraag op grond van een (pre-)soortenmanagementplan.

Met: Hella Helsdingen, Ineke Nijhuis & Mark Hoksberg

 

Aquathermie

Hoe kunnen wij als gemeente aquathermie verder brengen?

Met: Ramon Vulink & Lieke Noij 

 

Verduurzaming sociale huur Overijssel (workshop 1 van 3)

Onder andere het project INDU-ZERO heeft ons inzicht gegeven dat we meer woningen in kortere tijd kunnen verduurzamen én dat we de kwaliteit van ingrepen kunnen verhogen. Voorwaarden is dat we de uitvoerende bouwsector meer zekerheid, continuïteit en voorspelbaarheid van de vraag bieden. Er zijn meerdere mooie initiatieven binnen onze provincie die op zoek zijn naar koppelkansen of mogelijkheden om op te schalen. Vanuit de provincie Overijssel en Verbouwstromen zullen 3 (besloten) workshops plaatsvinden waarna we tot een routekaart en een actie-agenda komen. De routekaart biedt een gezamenlijk beeld van het lonkend perspectief ‘hoe meer en beter woningen te verduurzamen’, geeft taal en inzicht in elkaars belangen én nieuwe inzichten om echt tot uitvoering te komen. In de eerste workshop stemmen we de missie en visie met elkaar af.  We vormen zo gedeeld beeld en begrijpen elkaar. We werken een visie uit op het verband tussen de problemen, het missiedoel en de diverse oplossingen die daarvoor in beeld zijn. We gaan na welke stakeholders een rol spelen en wat hun betrokkenheid, invloed en belang is. De resultaten zijn input voor de tweede workshop.

Met: Provincie Overijssel & Verbouwstromen

 

Energiecoöperatie Overijssel in oprichting

Energie Coöperatie Overijssel (ECO) is een samenwerking van lokale energie initiatieven in Overijssel. ECO versterkt de kracht en professionaliteit van de lokale Overijsselse energiecoöperaties en -initiatieven in hun streven de energietransformatie te realiseren met lokaal eigendom. Zo kan de coöperatieve energiebeweging duurzame energie ontwikkelen van, door en voor bewoners van de provincie Overijssel. Wij vertellen waar we nu staan en horen graag hoe we nog beter kunnen samenwerken met onze Overijsselse gemeenten aan realisatie van lokale duurzame energieprojecten met lokaal eigendom!

Met: Guido Weber, Rens Weustink en Miranda Scheffer

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede 

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel 

Holstohus
Jan Schamhartstraat 5
Olst

 

Aanmeldlink werkplaats

Via deze link krijg je de uitnodigingen in je agenda met informatie over het programma van de werkplaats. Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen.

  • Link naar de werkplaats in West-Overijssel
  • Link naar de werkplaats in Twente

Dit is wat we doen