Home Kennisplein Webinar Versnellingsopties voor het realiseren van grootschalige energie-infrastructuur

Webinar Versnellingsopties voor het realiseren van grootschalige energie-infrastructuur

Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in de realisatie van energie-infrastructuur, bijvoorbeeld bij de ruimtelijke inpassing of in het vergunningsproces. Omdat er veel op de regio’s afkomt, werkt het rijk aan verschillende opties ter ondersteuning. In drie lunchsessies licht EZK deze opties toe.

Versnellingsaanpak energietransitie 

In het coalitieakkoord staat de ambitie om de aanleg van grootschalige groene energie-infrastructuur te versnellen. Het ministerie van Economische Zaken heeft verkend wat de mogelijkheden zijn voor deze versnelling en heeft een breed versnellingspakket gepresenteerd aan het kabinet. Binnen dit pakket zijn ook opties verkend om gemeenten en provincies te ondersteunen in hun belangrijke rol in deze grote transitieopgave.

Ondersteuning voor gemeenten

Omdat er veel op de regio’s afkomt, werkt de rijksoverheid aan verschillende opties ter ondersteuning:

  • Een expert- en capaciteitspool die inzetbaar is om grootschalige ruimtelijke inpassingsprocedures tijdig en sneller uit te voeren, bijvoorbeeld door kennisopbouw of het ondersteunen bij ruimtelijke inpassingsprocedures.
  • Een handreiking over de manieren waarop gemeenten en provincies kunnen bijdragen om grond sneller beschikbaar te maken voor elektriciteitsstations.
  • Een handreiking voor het buiten toepassing verklaren van de Rijkscoördinatieregeling, met als doel het overdragen van het bevoegd gezag naar gemeente of provincie (en praktische vragen hierover) te makkelijker te maken.
Locatie en tijd
  • Online, via MS teams
  • Maandag 17 april van 12.00 tot 13.00 uur
  • Dinsdag 18 april van 12.00 tot 13.00 uur
  • Dinsdag 25 april van 12.00 tot 13.00 uur

Meer info en aanmelden: op de site van VNG.