Home Kennisplein Webinar: Aan de slag met CO2-reductie in de eigen organisatie

Webinar: Aan de slag met CO2-reductie in de eigen organisatie

Deze bijeenkomst is gericht op gemeenten die structureler aan de slag willen gaan met CO2-reductie in de eigen organisatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

We gaan in op vragen zoals:

  • Wat is de CO2-Prestatieladder en waarom is die nuttig voor mijn gemeente?
  • Mijn gemeente heeft beperkte capaciteit voor verduurzaming van de eigen organisatie: hoe kan ik toch laagdrempelig aan de slag gaan om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie?
  • Hoe pakken andere gemeenten dit aan?

Donderdag 8 juni, 9.00 – 10.00 uur, online.

Dit webinar is alleen toegankelijk voor medewerkers van overheidsinstanties.

Meer info en aanmelden op de site van VNG.