Home Kennisplein Road Show ‘Groen Gas. Het groene goud van Overijssel?’

Road Show ‘Groen Gas. Het groene goud van Overijssel?’

Road Show ‘Groen Gas. Het groene goud van Overijssel?’

Groen gas is goed voor de Energietransitie en voor de duurzame landbouw. Hoe kunnen we samen de ambities waarmaken?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Platform Groen Gas organiseren in samenwerking met de provincie Overijssel op dinsdag 9 april 2024 de Road Show ‘Groen gas. Het groene goud van Overijssel?’ Hiervoor nodigen we u van harte uit.

Deze dag is bedoeld voor ambtenaren van provincie, gemeentes en omgevingsdiensten in Overijssel, die zich bezighouden met energie, ruimtelijke ordening, landbouw en vergunningverlening.

Gasvormige energiedragers kunnen makkelijker hoge temperaturen leveren. Voor huizen die moeilijk te isoleren zijn bijvoorbeeld. En voor industrieën die voor hun processen afhankelijk zijn van zeer hoge temperaturen. Groen gas uit mestvergisting biedt uitkomst, omdat het duurzaam gas is.

Tot 2030 wil Overijssel de helft van alle beschikbare mest vergisten. Daarmee kan  20% van het aardgasgebruik van alle huishoudens in Overijssel worden vervangen. Die ambitie is enorm, want nu wordt nog maar 4% van de beschikbare mest vergist.

Om onze ambitie en de nationale ambitie op groen gas waar te kunnen maken is het nodig om samen na te denken over ruimtelijke inpassing van de mestvergisters, over de emissiereductie door mestvergisting als bijdrage aan de duurzame landbouw en hoe vergunningverlening zo kan worden ingericht dat we meters kunnen maken.

Tijdens de road show op 9 april zal ook ingegaan worden op de nieuwe Handreiking voor gemeenten die het Platform Groen gas samen met EZK gaat opstellen. . Ook zal versnelling van vergunningverlening aan de orde komen.

Programma

13.30 – 14.00 uur:  
Ontvangst met koffie & thee

14.00-15.00 uur:
Plenaire sessie

  • Welkomstwoord door Tijs de Bree (gedeputeerde provincie Overijssel)
  • Inzicht in het nationaal groen gas beleid door Sybe Noordermeer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
  • Nut & noodzaak van groen gas door Robert Goevaers (Platform Groen Gas)

15.00-15.50 uur:
Interactieve sessies waarin de groep wordt verdeeld over drie thema’s:

  • Wat vinden gemeenten van groen gas en waar is ondersteuning nodig?
  • Versnelling van de vergunningverlening
  • Groen gas in de praktijk

15.50-16.00:
Gezamenlijke afsluiting met een korte terugblik op de dag

16.00-17.00:
Napraat borrel

 

 

Locatie
Statenzaal provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle

Meld u aan!
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan hier aan voor deze middag, het aantal beschikbare plekken is namelijk beperkt.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Karel Brasser: k.k.brasser@minezk.nl of 06-11047328.

We kijken uit naar uw aanmelding.